Empatia w zgodzie z sobą i innymi (Bielsko-Biała)

Na szkoleniu nauczyciele dowiedzą się jak rozmawiać z uczniami, żeby nieświadomie nie być generatorem agresji, pobudzać w nich empatie, poczucie własnej wartości oraz współpracę koleżeńską. Szkolenie pomoże zmienić chłód emocjonalny nauczycieli w stosunku do uczniów i pokaże skuteczne metody komunikacji bez nakładania kar.

- poruszymy wpływ szkoły, środowiska, grupy rówieśniczej na zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży szkolnej

- pokażemy sposoby na pobudzenie empatii wśród uczniów

- przedstawimy techniki komunikacyjne pokazujące jak rozmawiać z uczniami żeby nie potęgować negatywnych emocji

- pokażemy jak zachęcić uczniów do współpracy

- pokażemy techniki kształtowania wartości i budowania samooceny wśród uczniów.

Dla kogo: Nauczyciele

Liczba uczestników: 8 - 25

Czas trwania: 2 x 90 min.

Informacje dodatkowe:

  • Płatności prosimy dokonywać w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu na konto: BNP PARIBAS 47160014621888238610000001 W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę warsztatu: "Empatia w zgodzie z sobą i innymi (Bielsko-Biała)"
  • informację potwierdzającą termin warsztatu uczestnicy otrzymają w przypadku zebrania się grupy