EDUKACJA ALTERNATYWNA: PEDAGOGIKA WALDORFSKA

Opis: Wszyscy chcemy nowej szkoły, wszyscy widzimy wady tradycyjnego systyemu nauczania i wszyscy zastanawiamy się co tak naprawdę wymaga zmiany? W ślad za tym pytaniem pojawia się kolejne: JAK? Odpowiedzi na nie formułują współczesne nauronauki, ale znajdziemy je również w gotowych i dobrze funkcnojujących systemach pedagogiki alternatywnej sprzed stu lat. Problem polaga na tym, że współczesna szkoła systemowa z trudem przyjmuje impulsy zarówno współczesne, jak i te podarowane przez wybitnych pedagogów w przeszłości.

Zapraszamy na webinarium poświęcone jednej z koncepcji peadagogik alternatywych- pedagogice waldorfskiej.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznać jej założenia szukając inspiracji do pedagogicznej pracy lub do stworzenia edukacji własnego dziecka, w której miałoby szanse na całościowy rozój z obietnicą wychowania do wolności.


Prowadzący: Izabela Dyrda

Nauczyciel przedszkolny, wczesnoszkolny, oligofrenopedagog, arteterapeuta, absolwentka studiów edukacji niezależnej. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół wykorzystania narracji w edukacji i terapii, a w szczgólności metody dramy oraz warunków wszechstronnego rozwoju dziecka w wybranych koncepcjach edukacji alternatywnej. Współtworzyła szkołę inspirowaną pedagoiką waldorfską, dzieli się inspiracjami tej pedagogiki w pracy z nauczycielami i rodzicami. Wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach. Prezez Fundacji ZA HORYZONT.

Koszt: 80 zl

Godziny: 16.00-18.00

Informacje dodatkowe:

Płatności prosimy dokonywać w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu na konto:

BNP PARIBAS 47 1600 1462 1888 2386 1000 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę

webinarium PEDAGOGIKA WALDORFSKA


Kontakt telefoniczny: 515 403 191

Email: [email protected]

Jeżeli zainteresował Cię ten warsztat i chciałbyś zorganizować go w swojej szkole, placówce lub innej przestrzeni, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego; 515266908