​CZYM SKORUPKA ZA MŁODU, CZYLI CZYM OTACZAMY DZIECI

Opis: Spotkanie poświęcone rozwojowym potrzebom dziecka ze szczególnym akcentem na potrzeby dobra i piękna. Uczestnicy podejmą krytyczną refleksję nad wybranymi tekstami kulturowymi i zabawkami oraz pomocami dydaktycznymi oferowanymi dzieciom.

Dla kogo: rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym, pedagodzy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Prowadzący: Izabela Dyrda

Liczba uczestników: 12-30

Godziny: 16.00-18.15