"Społeczna odpowiedzialność organizacji" 28.10.2021

CELE SZKOLENIA:

 • przekazanie wiedzy z zakresu planowania, organizowania i wdrażania oraz kontroli działań podejmowanych w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, jako wymogu współczesnej gospodarki
 • zajęcia przygotowują do wykorzystania odpowiednich narzędzi i procedur w realizacji przedsięwzięć biznesowych CSR oraz raportowania na potrzeby zewnętrznych interesariuszy i strategii wizerunkowych firmy

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Filary Społecznej Odpowiedzialności Biznesu "Ład ekonomiczny, społeczny i środowiskowy"
 2. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w koncepcji Zrównoważonego Rozwoju Przedsiębiorstwa
 3. Przesłanki, sposoby, narzędzia i metody komunikowania CSR (Raportowanie CSR)
 4. Wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej: metody i sposoby budowy

METODY I TECHNIKI WYKORZYSTANE PODCZAS SZKOLENIA

 • filmy szkoleniowe
 • praca w grupach, case study
 • praca indywidualna przy konstrukcji raportu, ze wsparciem prowadzącego
 • mini-wykłady (prezentacja Power Point)
 • udzielanie informacji zwrotnych

GRUPA DOCELOWA

Zajęcia skierowane do osób z działu Public Relations i Controllingu, liderów zespołów ds. CSR, członków zespołów zadaniowych, osób odpowiedzialnych za kreację wizerunku firmy w mikro- i dużych przedsiębiorstwach. Możliwe jest dostosowanie programu zajęć dla nauczycieli, na na potrzeby potrzeby prowadzenia zajęć: CSR

PROWADZĄCA:

prof. dr hab. Izabela, Barbara Sztangret


Informacje dodatkowe:

 • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
 • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
 • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904..