"Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną" 16.08.2021

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej na temat seksualności człowieka w określonych etapach rozwojowych i ich znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania ze szczególnym uwzględnieniem seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  • Opis szkolenia:
  • Omówione zostaną zagadnienia seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną z perspektywy rozwojowej oraz przez pryzmat zaburzeń i nieprawidłowości.
  • Uczestnicy poznają sposoby interpretowania zachowań postrzeganych jako problematyczne (obnażanie się, lepkość uczuciową, masturbacje, zachowania prowokacyjne) i ich prawdziwe znaczenie.
  • Wskazane zostaną konkretne obszary wymagające wsparcia w zakresie funkcjonowania seksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem problemu „dorosłości”.
  • Uczestnicy poznają także znaczenie i wpływ własnej interpretacji zachowań podopiecznego na podejmowanie określonych działań wobec niego oraz możliwe ich przyczyny.
  • Zajęcia o charakterze wykładowo - ćwiczeniowym z możliwością przepracowania konkretnych przykładów podawanych przez uczestników.


Do kogo?

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, terapeutów, którzy w swojej pracy spotykają się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Szczególnie polecane osobom, które w swojej pracy przeżywają dyskomfort związany z doświadczaniem od swoich podopiecznych zachowań odbieranych jako zachowania o charakterze seksualnym.

Czas trwania: 4 h

Zajęcia odbywają się wieczorami w tygodniu.


PROWADZĄCY :

dr Agnieszka Padewska

Sylwetka trenera:

Pani Agnieszka Padewska - doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki. Magister oligofrenopedagogiki. Ukończyła również studia licencjackie z zakresu surdopedagogiki. Swoją rozprawę doktorską poświęciła badaniu skłonności do zachowań dewiacyjnych młodzieży niewidomej oraz młodzieży z niepełnosprawnością ruchową z perspektywy poczucia sensu własnego istnienia. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm i zespół Aspergera). Doświadczona w pracy z dziećmi i rodzicami ze środowisk niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie. Ma za sobą kilkaset godzin pracy warsztatowo – szkoleniowej z nauczycielami, rodzicami, pedagogami; prowadzi również wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów licencjackich i podyplomowych kierunków pedagogicznych i psychologicznych. Ustawicznie poszerza swoją wiedzę o najnowsze badania z zakresu funkcjonowania układu nerwowego człowieka i jego możliwości integracyjnych i rozwojowych. Miłośniczka Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, rodzicielstwa bliskości, wrażliwości, uważności a także życia w zgodzie z naturą. Ukończyła wiele szkoleń trenerów polskich i zagranicznych. Z zamiłowaniem (choć nie bez trudu) łączy zdobywaną wiedzę teoretyczną z zakresu alternatywnych metod terapeutycznych i empatycznego podejścia do dziecka z wymiarem praktycznym. Prywatnie mama trójki dzieci zakochana w Tatrach, uprawie ogródka i we własnej rodzinie (do której zalicza także psa Kokoskę i kota Daktyla).


Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.