PIĄTKA NA LEPSZY START

Zapisz się do 30. listopada na dowolne studia podyplomowe i odbierz darmowy pakiet 5 certyfikowanych szkoleń wart aż 1500 zł.

Ostatnie dwa lata były bardzo wymagające dla każdego z Nas. Pandemia zmieniła m.in sposób pracy, nauki i rozwoju. Konieczność izolacji, kwarantanny, praca zdalna i niepewność jak będzie wyglądała przyszłość, wpłynęły negatywnie na Nasze zdrowie psychiczne. Mamy problem ze stresem, a zmiany w systemie pracy spowodowały, że coraz częściej jesteśmy wypaleni zawodowo.

W wielu środowiskach powstały konflikty, z którymi nie mogliśmy sobie poradzić zdalnie. Niestety wracając do miejsca pracy, nierozwiązane problemy wracają na pierwszy plan.

Nie jesteśmy w stanie wyeliminować wszystkich czynników, którymi obciążył nas Koronawirus. Możemy jednak nauczyć się lepiej z nimi radzić.

W ISP zależy Nam, aby wiedza którą przekazujemy, wpływała realnie na poprawę sytuacji zawodowej Naszych słuchaczy, dlatego też stworzyliśmy promocję ,,Piątka na lepszy start’’.

Zapisując się na studia otrzymujesz możliwość odbycia aż 5 szkoleń online, które są poświęcone najważniejszym obszarom, na które wpłynęła pandemia i jej skutki:

 • Stres i wypalenie zawodowe - jak sobie z nimi radzić
 • Zdrowie psychiczne - jak zbudować odporność psychiczną
 • Konflikty- jak skutecznie się komunikować i rozwiązywać konflikty

Szkolenia odbędą się w 100% online. Ukończenie każdego z nich kończy się otrzymaniem certyfikatu. Nie wymagamy, aby każdy słuchacz wziął udział we wszystkich szkoleniach. Każdy ze słuchaczy może dowolnie wybrać interesujący go temat, jednak zachęcamy do wzięcia udziału we wszystkich szkoleniach.

Jak skorzystać z promocji?

 1. Zapisz się na dowolny kierunek studiów podyplomowych
 2. Przejdź przez proces rekrutacji na studia
 3. Jako słuchacz otrzymasz na podany adres e-mail informacje kiedy odbędą się szkolenia.
 4. Weź udział w szkoleniach
 5. Odbierz certyfikat/y

REGULAMIN PROMOCJI (KLIKNIJ)

Szczegółowy opis szkoleń:

Bezpłatny pakiet 5 szkoleń – ich wartość to 1500zł

Szkolenia będą przeprowadzone w ciągu 3 dni szkoleniowych


I część pakietu

(dni szkoleniowe zostaną ustalone w późniejszym terminie)

Po ukończeniu szkoleń wszyscy uczestnicy otrzymają Zaświadczenie zgodne w wytycznymi MEN

Dzień 1

„W gąszczu nieporozumień, czyli abc komunikacji interpersonalnej”

Czas trwania 2h (zegarowe)

15 min przerwy

„Odporność psychiczna, jak ją rozwijać?”

Czas trwania 1,5 h (zegarowe)


II część pakietu

Dzień 2

„Stres i wypalenie zawodowe”

Czas trwania 1,5h (zegarowe)

15 min przerwy

„Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy”

Czas trwania 1,5h (zegarowe)


III część pakietu

Dzień 3

„Rozwiązywanie konfliktów”

Czas trwania 3h (zegarowe)

Notka: Magdalena Lipiak

Psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy, trener biznesu. Interesuje się psychologią wychowawczą, społeczną i stosowaną. Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wcześniej przez wiele lat w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach. Prowadzi własny gabinet psychologiczny.

Współpracuje z Trzecim sektorem oraz instytucjami oświatowymi i pomocowymi, prowadząc szkolenia, warsztaty, realizując projekty z zakresu kompetencji miękkich oraz doradztwa zawodowego. Posiada licencję na prowadzenie diagnozy testami: Kompas Kariery Crown, Personality ID oraz MTQ48 z odporności psychicznej. Jest autorką materiałów dla doradców zawodowych, artykułów zamieszczanych w „Wiedzy i Praktyce” oraz na stronach internetowych. Prywatnie dumna mama dwóch córek: Majki (Fundacja Leżę i Pracuję) oraz Zuzy, studentki II roku.

„W gąszczu nieporozumień, czyli abc komunikacji interpersonalnej”

Czy zastanawiałeś/łaś się kiedyś po co ludzie ze sobą rozmawiają? Jaką funkcję pełni porozumiewanie się? Dlaczego czasami czujesz już od pierwszych sekund spotkania, że „znacie się od wieków” i rozumiecie się bez słów, a innym razem każde słowo wydaje się wymuszone, czas płynie bardzo wolno i czujesz, że męczysz się w tej relacji? Wiele osób na co dzień doświadcza takich sytuacji, czy jest szansa na zmianę? Oczywiście, że tak. Jak to zrobić? Nie ma jednej uniwersalnej recepty, ale to co możesz zrobić to doskonalić swój sposób komunikowania się z innymi. Każda kolejna relacja z drugim człowiekiem to trening porozumiewania się, by osiągać lepsze rezultaty w życiu osobistym i zawodowym, budować głębsze więzi, chronić siebie i innych. I o tym będzie szkolenie, na które Cię zapraszam.

Cel: poszerzenie wiedzy na temat specyfiki procesu komunikowania się

Efekty:

Po szkoleniu będziesz wiedział/a:

 • jak przebiega proces komunikacji interpersonalnej i co go zaburza
 • jakie czynniki wpływają na skuteczność porozumiewania się
 • w jaki sposób zwiększyć skuteczność przekazu
 • czym są kluczowe rozmowy i jaki masz wpływ na to, by przebiegały bezpiecznie i skutecznie

Treści:

 • Komunikacja interpersonalna - terminologia, model, znaczenie
 • Czynniki wpływające na skuteczną komunikację
 • Kluczowe rozmowy - jak je prowadzić

Prowadzący: Magdalena Lipiak

Czas trwania: 2h (zegarowe)„Odporność psychiczna jak ją rozwijać?”

Odporność psychiczna nierozłącznie związana jest ze zjawiskiem stresu. To jej przypisuje się fakt radzenia sobie z przeciwnościami losu, lepszy dobrostan i większe poczucia szczęścia. Jeszcze do niedawna uważano, że się z nią rodzimy i albo ją mamy albo jesteśmy skazani na emocjonalne sztormy i burze. Podczas szkolenia pochylimy się nad zagadnieniem odporności psychicznej, jej wpływu na życie osobiste i zawodowe, przyjrzymy się filarom, na których jest zbudowana. Zapraszam


Cel: przybliżenie koncepcji modelu odporności psychicznej oraz uświadomienie jej wpływu na funkcjonowanie w różnych sferach życia

Efekty:

Po szkoleniu uczestnik:

 • Zna koncepcję modelu odporności psychicznej
 • Wie w jaki sposób może wpływać na funkcjonowanie człowieka
 • Zna sposoby dzięki, którym można ją rozwijać

Treści:

 • Stres i jego skutki
 • Model 4 c- odporności psychicznej
 • 7 filarów odporności psychicznej

Prowadzący: Magdalena Lipiak

Czas trwania: 1,5h(zegarowej)„Stres i wypalenie zawodowe”

Stres i wypalenie zawodowe to bliscy znajomi obniżonego nastroju i depresji. Analizując dane statystyczne dotyczące zachorowań na depresję i różnego rodzaju choroby o podłożu psychosomatycznym można stwierdzić, że każdego człowieka w jakiś sposób te zagadnienia dotyczą lub mogą dotyczyć. Czy można żyć bez stresu? Czy jest możliwe by stres był przyjacielem a nie wrogiem? Dlaczego niektórzy wypalają się w pracy zawodowej kochając to co robią, a inni nie?

Te i inne pytania dotyczące bolączek ludzi zawodowo aktywnych i nie tylko będą tematem szkolenia, na które zapraszam. Jeśli liczysz na pewną receptę, to raczej jej nie dostaniesz. Gdybyś jednak chciał/a coś zmienić i przyjrzeć się sobie w tym aspekcie może znajdziesz coś dla siebie, by zrobić pierwszy krok ku zmianie.

Cel: zapoznanie uczestników z problematyką stresu i wypalenia zawodowego

Efekty:

Po szkoleniu uczestnik:

 • Rozpoznaje czynniki wpływające na wypalenie zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem stresu
 • Potrafi dokonać różnicowania pomiędzy stresem a wypaleniem zawodowym
 • Zna podstawowe sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i radzeniu sobie ze stresem

Treści:

 • Stres, przyjaciel czy wróg
 • Mity na temat stresu
 • Mózg w stresie
 • Wypalenie czy tylko bolączka wrażliwych?
 • Jak się nie wypalić, kiedy się zapalisz?

Prowadzący: Magdalena Lipiak

Czas trwania: 1,5h (zegarowe)„Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy”

Agresja, przemoc i mobbing bardzo często utożsamiane są ze sobą i w języku potocznym traktowane zamiennie. Nie są jednak tym samym, o czym co roku przekonuje się znaczna część pracowników na każdym z kontynentów. Jakie są między nimi różnice? Jakie kryteria są niezbędne, by uznać konkretne zachowanie za mobbing? Czy Ty sam/a mógłbyś być mobberem? Zapraszam do przyjrzenia się zjawisku mobbingu i dyskryminacji, warunkom brzegowym w jakich do niego dochodzi, wreszcie sposobom reagowania i przeciwdziałania w miejscu pracy.


Cel: zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki zjawiska mobbingu i dyskryminacji

Efekty:

Po szkoleniu uczestnik:

 • Potrafi rozróżnić agresję od przemocy i mobbingu
 • Zna typologię zachowań mobbingowych
 • Rozpoznaje cechy mobbera
 • Potrafi poddać refleksji mechanizm dyskryminacji i wiktymizacji

Treści:

 • Agresja, przemoc, mobbing- terminologia i specyfika zjawiska
 • Portret sprawcy i ofiary
 • Typologia technik
 • Dyskryminacja i wiktymizacja jak przebiega i od czego zależy?


Prowadzący: Magdalena Lipiak

Czas trwania: 1,5h (zegarowe)Notka: Aleksandra Kruszyńska

Psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.„Rozwiązywanie konfliktów”

Rozwiązywanie konfliktów – jest to niezbędna umiejętność, aby pracować w grupie, podobnie niezbędna jest też wiedza, że pomiędzy ludźmi dochodzi i będzie dochodzić do konfliktów i nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że strony nie posuwają się do nieetycznych czynów, aby ten konflikt rozwiązać.

Cel: zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem, poprzez, udrożnienie komunikacji, przyjęcie postaw integracyjnych, wypracowanie strategicznych rozwiązań

Efekty:

Po szkoleniu uczestnik:

 • Rozumie mechanikę sytuacji konfliktowych
 • Potrafi przygotować się i poprowadzić w bezpiecznych warunkach rozmowy na tematy niosące duży ładunek emocjonalny
 • Potrafi sprawnie kierować konfliktem
 • Potrafi budować bezkonfliktową komunikację w zespole
 • Potrafi bronić się przed manipulacją

Treści:

 • Przyczyny powstawania konfliktów
 • Anatomia konfliktu
 • Rozwiązywanie konfliktu
 • Konflikt w Twoim środowisku
 • Metody kierowania konfliktem
 • Sposoby rozwiązywania sporów
 • Kompromis, współpraca
 • Czy całkowite wyeliminowanie konfliktów jest możliwe?

Prowadzący: Aleksandra Kruszyńska

Czas trwania: 3 h zegarowe