Zrozumieć ucznia z zespołem Aspergera

22 lutego 2020

Autyzm

Dzieci ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera stanowią szczególne wyzwanie w środowisku edukacyjnym. Często padają ofiarami prześladowań. Koledzy z klasy uważają je za "dziwne", dokuczając im z tego powodu. Dzieci z zespołem Aspergera mają nieudolne zdolności społeczne, co również jest przyczyną dręczenia ich przez rówieśników.

Mocne i słabe strony dzieci z zespołem Aspergera

Zespół Aspergera jest zaburzeniem neurorozwojowym. Oznacza to, że w wybranych obszarach układ nerwowy osób z tym zaburzeniem, nie działa tak, jak u większości ludzi, dlatego dzieci te inaczej odbierają otoczenie i przetwarzają informacje, z czego wynikają trudności ze zrozumieniem emocji innych oraz żartów, metafor czy punktu widzenia). Dodatkowo reagują inaczej niż rówieśnicy. Przykładowo trzymają się reguł bardzo mocno, działają impulsywnie, ciężko im kontrolować własne emocje.

Nie można jednak skupiać się na samych słabych strona dziecka z zespołem Aspergera, kiedy posiada ono szereg zalet. Jakich? Przede wszystkim dzieci te mają świetną pamięć wzrokową, dlatego podczas nauki warto korzystać z pomocy wizualnych - dzięki nimi przykujemy uwagę dziecka. Kolejną zaletą jest posiadanie umiejętności analitycznych oraz dobrej pamięci do dat i faktów (wcześniej jednak temat musi ich zainteresować). Osoby te nie myślą szablonowo, więc często rodzą im się w głowie pomysły dotyczące bardzo kreatywnych rozwiązań.

Uczeń z zespołem Aspergera - jak to będzie?

Asperger może być niesamowicie trudny do zaakceptowania zarówno dla otoczenia jak i samego dziecka. Często wydawać się może, że problemy dzieci z ZA, wynikają tylko z ich uporu. Nie jest to jednak prawdą.

W przypadku dzieci z zespołem Aspergera niesamowicie ważna jest powtarzalność. Nauczyciel na początku lekcji powinien pamiętać o takich czynnościach jak: powitanie i sprawdzenie listy obecności, a na końcu pożegnanie i podsumowanie.

Wiele dzieci z zespołem Aspergera to wzrokowcy, dlatego stosowanie pomocy wizualnych pozwala na skonkretyzowanie oczekiwań dotyczących danej sytuacji i skupienie uwagi dziecka. Wszelkie ilustracje i wskazówki wzrokowe ułatwią dziecku wykonanie zadania.

Zespół Aspergera nie jest chorobą, a zaburzeniem rozwoju. Osoba z tym zaburzeniem postrzega świat inaczej niż osoba przeciętna. Każdy Asperger jest indywidualnością i zaburzenie to przejawia się w inny sposób u każdej z osób