WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ SZTUKĘ ORAZ UCZENIE W DZIAŁANIU


Kryzys edukacji systemowej, opartej na nauczaniu pamięciowym, oderwanym od realnego działania, jest widoczny dla każdego uważnego obserwatora. Rażący jest deficyt sztuki w programach nauczania. Tymczasem to właśnie uczenie w działaniu, przez doświadczanie sztuki, możliwość udziału w zajęciach artystycznych, sprzyjają rozwojowi woli odkrywania, pasji uczenia się i poznawania świata. Sztuka pomaga nabierać sił, by w zgodzie z wartościami dokonywać zmian ważnych dla tego świata. Dlatego właśnie Instytut Studiów Podyplomowych uruchomił kierunek „WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ SZTUKĘ ORAZ UCZENIE W DZIAŁANIU”. W jej ramach słuchacze zyskają nową inspirację dla swojej pracy wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej.

Więcej szczegółów: www.podyplomowka.edu.pl/specjalnosci/pedagogika/wsparcie...