Wróci edukacja zdalna? Tym razem przez wysokie ceny energii

7 listopada 2022

Wróci edukacja zdalna? Tym razem przez wysokie ceny energii

Już wkrótce wróci nauczanie online… Na szczęście nie z powodu nawrotu pandemii i prawdopodobnie tylko na uczelniach wyższych. Największe uniwersytety w Polsce skarżą się, że przez wojnę na Ukrainie i światowy kryzys energetyczny rachunki za ogrzewanie wystrzeliły w górę.

Polska Agencja Prasowa podała, że Szkoła Główna Handlowa zapłaci za prąd o 800 tys. zł więcej. To w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost o ponad 60 proc. Razem z innymi mediami opłaty wzrosną o 1,1 mln zł w 2023 roku. Jeszcze większy wzrost opłat za energię odnotowuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – o 70 proc.

Mimo to – jak informuje PAP – Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet SWPS, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska czy Uniwersytet Warszawski nie planują nauczać studentów zdalnie.

O problemach uczelni wie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jak podaje, resort monitoruje sytuację tych podmiotów i w miarę możliwości będzie realizować działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków gwałtownego wzrostu cen towarów i usług, zwłaszcza energii. MEiN podkreśla jednak: kondycja finansowa szkół wyższych jest na tyle dobra, że „zawirowania związane z wysoką inflacją i wzrostem cen mediów nie powodują ryzyka zaprzestania funkcjonowania tych podmiotów”.

Portal Uniwersytetu Jagiellońskiego (uj.edu.pl) przywołał słowa prof. Jacka Popiela, rektora UJ. „Nie tylko jako rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także jako przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, muszę powiedzieć, że tej skali zagrożenia funkcjonowania uczelni w Polsce do tej pory nie mieliśmy”.

W przypadku krakowskiego UJ propozycja nowej ceny zawartej w umowie przesłanej przez firmę Tauron jest o 154 mln zł netto wyższa od dotychczasowej, którą gwarantuje umowa kończąca się 31 grudnia 2021 roku. Rektor UJ nie podpisał nowej umowy.

Prof. Jacek Popiel przypomniał, że prąd używany jest na UJ nie tylko do oświetlania pomieszczeń, ale także zasilania aparatury badawczej w laboratoriach, a w niektórych przypadkach również do ogrzewania pomieszczeń. Zaznaczył też, że toczy się dyskusja, czy uczelnie będą mogły korzystać z tzw. cen regulowanych, oferowanych przez rząd (co zagwarantowałoby dostarczanie energii po cenach wyższych niż obecnie, ale skala podwyżek byłaby zdecydowanie mniejsza). Jednak na razie nie zapadły w tej kwestii żadne rozstrzygnięcia.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego zaznaczył, że przygotowywany jest wariant awaryjny – nauczanie zdalne może być wprowadzone w tygodniach przypadających w okolicach 1 listopada i grudniowej przerwy świątecznej.

Rektor zarządził zdalne nauczanie w pięciu terminach I semestru roku akademickiego 2022/2023: od 29 do 30 października, od 2 do 6 listopada, od 17 do 22 grudnia, od 3 do 5 stycznia 2023 roku, od 7 do 8 stycznia. Uniwersytet rozważa również wprowadzenie od końca semestru nauki stacjonarnej od poniedziałku do czwartku, zajęcia kończyłyby się najpóźniej o godz. 18.00.

O wprowadzeniu zdalnego nauczania od 7 stycznia do 6 lutego 2023 roku poinformował też Uniwersytet w Białymstoku.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Górniczo-Hutniczej zagwarantował wszystkim rektorom uczelni w kraju, że ceny energii zostaną uregulowane.