Studia podyplomowe online pojawiły się w ofercie Instytutu Studiów Podyplomowych w tym roku, dzięki pracy interdyscyplinarnego zespołu wykładowców ISP.

12 sierpnia 2020

Studia podyplomowe online pojawiły się w ofercie Instytutu Studiów Podyplomowych w tym roku, dzięki pracy interdyscyplinarnego zespołu ISP. Zajęcia online realizowane na ISP obejmują siedem specjalności: „Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość”, „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”, „Język polski”, „Matematyka”, „Wychowanie do życia w rodzinie”, „Zarządzanie Oświatą” oraz „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.

Ta innowacyjna forma kształcenia, pozwala słuchaczom ISP na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych bez opuszczania domu, w czasie wolnym od obowiązków służbowych. Każdy z absolwentów ISP po zakończeniu studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest zgodne ze wzorem i wytycznymi MNiSW.

Dokument ten potwierdza uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (po ukończeniu specjalności pedagogicznych), jak również może posłużyć do rozwoju kariery poza strukturami systemu oświaty.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest wydawane na takim samym wzorze i na podstawie tych samych wytycznych, które obowiązują dla stacjonarnych studiów podyplomowych. Warto podkreślić, że nie zawiera ono informacji, że studia były realizowane w trybie online."


Zobacz specjalności!