Sprawdź szkolenia dla nauczycieli i terapeutów

3 stycznia 2022

Szkolenia

Jeśli stawiasz na rozwój i chcesz rozwinąć (zwiększyć) swoje kompetencje to zapraszamy Cię do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkoleń ISP. Zdobędziesz certyfikat niezbędny do awansu nauczycielskiego, powiększysz swoje kompetencje, znajdziesz pomysły na ciekawe zajęcia dla dzieci, zdobędziesz nowe umiejętności.


Ruszyły zapisy na poniższe szkolenia:

1. "Asertywny nauczyciel w praktyce online" | Data: wtorek, 18. stycznia 2022 r.

💡 Celem szkolenia jest dostarczenie nauczycielom narzędzi oraz umiejętności ich wykorzystywania w komunikacji z uczniami i rodzicami.

💡 Po szkoleniu uczestnicy:

💚 będą znać i wykorzystywać w praktyce elementy postawy asertywnej,

💚 będą umieli określić swoje mocne strony,

💚 poznają sposoby i możliwości rozwoju postawy asertywnej.

▪ Forma szkolenia: webinar online,

▪ Czas trwania: 2,5 h, start: godz. 17:30,

▪ Uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN,

▪ Cena szkolenia: 150 zł

Zapisz się2. "BHP w szkole i podczas imprez szkolnych a odpowiedzialność nauczycieli i dyrektorów" | Data: czwartek, 20. stycznia 2022 r.

💡 Celem szkolenia jest dostarczenie nauczycielom narzędzi oraz umiejętności ich wykorzystywania w komunikacji z uczniami i rodzicami.

💡 Plan szkolenia:

💚 podstawy prawne BHP w szkole i podczas szkolnych imprez,

💚 obszary odpowiedzialności dyrektorów i nauczycieli,

💚 przykłady sytuacji i zachowań niebezpiecznych.

▪ Forma szkolenia: webinar online,

▪ Czas trwania: 2 h, start: godz. 17:30,

▪ Uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN,

▪ Cena szkolenia: 100 zł

Zapisz się3. "Higiena uczenia się" | Data: piątek, 21. stycznia 2022 r.

💡 Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu problematyki higieny uczenia się.

💡 Plan szkolenia:

💚 kompetencja kluczowa „umiejętność uczenia się,

💚 fizjologia uczenia się a higiena pracy umysłowej,

💚 motywowanie dziecka do samodzielnego uczenia się,

💚 warunki sprzyjające samodzielnej nauce,

💚 rola zadań domowych,

💚 dyskusja

▪ Forma szkolenia: webinar online,

▪ Czas trwania: 3 h, start: godz. 17:00,

▪ Uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN,

▪ Cena szkolenia: 100 zł

Zapisz się4. "Uczeń z orzeczeniem, uczeń z opinią. Dostosowania i modyfikacje." | Data: środa, 26. stycznia 2022 r.

💡 Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat przepisów i dokumentów regulujących organizację pracy z dzieckiem, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię wydaną przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną.

💡 Plan szkolenia:

💚 omówiona zostanie dokumentacja, do stworzenia której zobowiązany jest nauczyciel/pedagog, a także możliwości dzięki którym nauczyciel zyskuje dodatkowe narzędzia wsparcia,

💚 uczestnicy szkolenia poznają sposoby modyfikowania i dostosowywania programów nauczania/sprawdzianów/ kryteriów oceniania zgodnie z wytycznymi zawartymi w orzeczeniach/opiniach,

💚 zajęcia o charakterze głównie ćwiczeniowym.

💡 Dla kogo?

Warsztat adresowany jest do nauczycieli i pedagogów podstawowych szkół masowych i integracyjnych, którzy pracują z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub których uczniowie mają opinie wydane przez poradnie psychologiczno–pedagogiczne.

▪ Forma szkolenia: webinar online,

▪ Czas trwania: 4 h, start: godz. 16:00,

▪ Szkolenie certyfikowane,

▪ Cena szkolenia: 100 zł

Zapisz się