Przedszkolaki – nie dla draki. Rozwiązania LEGO® Education dla przedszkola i klas 1-3 SP


robot z klocków na zajęciach

19 maja w Bielsku-Białej – w Szkole Podstawowej nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja – odbyła się konferencja dla nauczycieli połączona z warsztatami: Przedszkolaki – nie dla draki! Rozwiązania LEGO® Education dla przedszkola i klas 1-3 SP.

Zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniu zostało skierowane do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Oprócz Szkoły Podstawowej nr 10 współorganizatorami konferencji były: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, firma AKCES Edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j. z Przeźmierowa koło Poznania (jedyny partner oraz oficjalny dystrybutor LEGO® Education w Polsce) oraz Fundacja ALE Nauczanie.

Zebranych powitał mgr Władysław Mąsior – dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej. Pierwszy wykład Klockiem w matematykę! wygłosiła dr Agnieszka Herma – doradca metodyczny z matematyki w Bielsku-Białej. Wskazała ona na umocowanie proponowanych zajęć z edukacji matematycznej (prowadzonych z wykorzystaniem klocków) w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

edukacja dla przedszkolaków

Następnie mgr Iga Malik z Fundacji ALE Nauczanie – certyfikowany trener Akademii LEGO® Education – zaprezentowała rozwiązania LEGO® Education dla przedszkola. Ich szczególny walor stanowi wykorzystanie pozytywnych skojarzeń dzieci związanych z klockami LEGO® do wspierania kreatywności, rozbudzania wyobraźni i podtrzymywania motywacji do uczenia się. Proponowane podczas konferencji i warsztatów rozwiązania LEGO® Education pomagają kształcić kompetencje w zakresie matematyki i techniki, kompetencje językowe i społeczne. Mogą także zostać wykorzystane w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz podczas zajęć z elementami integracji sensorycznej (SI).

Konsultant mgr Katarzyna Zioła-Zemczak z RODN „WOM” w Bielsku-Białej opowiedziała o czasopiśmie dla nauczycieli przedszkoli Wiadomości Przedszkolaka, które w 2018 r. obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Rozdawany uczestnikom numer specjalny czasopisma przygotowano w odnowionej formule. Szczególny nacisk położono na prezentację przykładów dobrych praktyk i pomysłów, którymi dzielą się nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W części warsztatowej uczestnicy mogli wziąć udział w trzech szkoleniach wybranych spośród zaproponowanych przez organizatorów:

  • Rozwiązania LEGO® Education dla przedszkola (LEGO® Duplo), prowadząca: mgr Iga Malik (Fundacja ALE Nauczanie)
  • Klockiem w matematykę! – praca z dziećmi 6+ i zestawami LEGO® Education MoreToMath, prowadzące: mgr Justyna Migdał i mgr Maria Laszczak (Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielsku-Białej)
  • Bądź kreatywny! – praca z klockami LEGO® Education z wykorzystaniem zestawu kreatywnego dla dzieci 4+, prowadzące: mgr Jolanta Zuziak i mgr Marzena Jackowska (Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielsku-Białej)
  • Wielowymiarowe wykorzystanie klocków LEGO® Education w pracy z dziećmi z SPE, prowadząca: mgr Katarzyna Zioła-Zemczak (RODN „WOM” w Bielsku-Białej)

Na zakończenie spotkania uczestnicy mogli zamówić darmową półroczną prenumeratę czasopisma Wiadomości Przedszkolaka dla wybranego przedszkola lub szkoły podstawowej.

edukacja dla przedszkolaków 1

Słowa wdzięczności za serdeczne przyjęcie i miłą atmosferę spotkania kieruję do mgr Marty Czauderny – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielsku-Białej.

Klocki LEGO® zagościły w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielsku-Białej w 2013 roku. W numerze specjalnym Wiadomości Przedszkolaka opisany został zestaw LEGO® Education MoreToMath. Nauczyciele docenili fakt, że ten zestaw ma całkowicie przetłumaczoną na język polski obudowę dydaktyczną. Bezpłatne oprogramowanie dla zestawu MoreToMath można pobrać bezpośrednio ze strony LEGO® Education. Wraz z oprogramowaniem otrzymujemy polski podręcznik nauczyciela oraz gotowe do wykorzystania kolorowe karty aktywności (karty pracy) dla uczniów, także przygotowane w języku polskim.

Praca z zestawem MoreToMath wspomaga – według dr Agnieszki Hermy – przygotowanie dzieci do nauki w szkole zarówno w obszarze poznawczym, jak i społecznym. Współpraca w zespole (w celu wykonania określonej konstrukcji zgodnie z podanymi warunkami) sprawia, że dziecko – uczestnicząc w zabawie – uczy się obdarzać uwagą inne dzieci i osoby dorosłe. Musi uważnie słuchać instrukcji i konfrontować swoje pomysły z innymi, wykorzystując przy tym komunikaty werbalne.

W nowym projekcie planowanym przez RODN „WOM” w Bielsku-Białej na rok szkolny 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielsku-Białej ma pełnić rolę lokalnego lidera edukacji matematycznej, z wykorzystaniem klocków LEGO® Education MoreToMath. Wokół lidera ma powstać sieć współpracy szkół, do której zostaną zaproszone cztery kolejne placówki.

Koordynatorem projektu jest mgr Wojciech Zuziak – konsultant ds. informacji pedagogicznej i informatyki w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, współorganizator konferencji i warsztatów w Bielsku-Białej.

Źródła:

  • Edukacja matematyczna klockiem po(d)parta. Jolanta Zuziak. Wiadomości Przedszkolaka Wydanie specjalne 1/2018 Nr 5 (278) ISSN 1509-1813.
  • AKCES Edukacja. Oficjalny dystrybutor LEGO® Education w Polsce: https://www.akcesedukacja.pl/


dr Agnieszka Heba

Wykładowca Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach

na kierunku „Informatyka w edukacji”,

Trener ICT i e-learningu

dr Agnieszka Heba