Jak przygotować się do podjęcia pracy jako osoba profesjonalnie zarządzająca szkołą lub placówką oświatową?

22 września 2020

Skuteczne zarządzanie placówką z sektora oświaty łączy w sobie wiedzę z zakresu m.in prawa, planowania i organizacji pracy w szkole czy zarządzania finansami. Bycie osobą zarządzającą wymaga specjalistycznych umiejętności. Przepisy i wytyczne sprawiają, że na rynku pracy pojawia się realna potrzeba posiadania wykwalifikowanych specjalistów, którzy staną na wysokości zadania i będą potrafili efektywnie i rozsądnie zarządzać pracownikami z sektora edukacji oraz jednostkami działającymi w tym sektorze. Mówiąc o zarządzaniu oświatą, jako pierwsza myśl pojawia się zawód dyrektora szkoły. To prestiżowe i odpowiedzialne zajęcie stało się w ostatnich latach bardzo popularne. Zdecydowanie warto podjąć się prowadzenia placówki oświatowej, jednakże należy pamiętać o wcześniejszym przygotowaniu się do wykonywania tej profesji.

W dzisiejszych czasach dyrektor placówki oświatowej pełni wiele różnych ról. Jest menadżerem, który koordynuje prace innych i osobą odpowiedzialną za finanse. Od niego również zależy to, w jakich warunkach uczą się dzieci. Aby zacząć pełnić tak ważną rolę należy zadbać o wcześniejsze przygotowanie. Ale jakie konkretnie cechy powinien posiadać dobry dyrektor szkoły?

Zaczynając od kompetencji miękkich, należy pamiętać przede wszystkim o komunikacji. Osoba na tym stanowisku powinna być człowiekiem dialogu i jasno przekazywać swoje wizje i myśli. Ważny jest szacunek do rozmówcy i danie mu pola do wyrażania własnego zdania, jednocześnie nie narzucając swojej woli.

Dobry dyrektor powinien motywować i inspirować innych do działania. Jako lider stojący na czele placówki oświatowej, powinien wykazywać się energią i odwagą do podejmowania nowych przedsięwzięć oraz otwartością na zmiany.

Umysł analityczny i wyciąganie wniosków to cechy, które zdecydowanie powinna posiadać osoba stojąca na czele szkoły. Wie, jak dane decyzje się sprawdziły, co przyniosły i jak można udoskonalić to, co zostało lub ma zostać zrobione.

Dobry dyrektor pomaga innym w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Nie blokuje potencjału swoich pracowników tylko pomaga rozwinąć im skrzydła. Sam stanowi dla nich inspirację i motywację do codziennej pracy nad sobą, by stawać się lepszą wersją samego siebie.

Jednak kompetencje miękkie to nie wszystko. Najważniejsza jest wiedza merytoryczna, która pozwoli zarządzać oświatą w najlepszy możliwy sposób.

Jak przygotować się do podjęcia pracy jako osoba profesjonalnie zarządzająca szkołą lub placówką oświatową?

Najkrótszą drogą do tego celu jest podjęcie studiów podyplomowych i uzyskanie kompleksowych kwalifikacji, które upoważniają do podjęcia pracy na stanowisku kierowniczym w dowolnej placówce oświatowej, a te znaleźć można w dosłownie każdej miejscowości, a nawet w formie zajęć zdalnych online. Studia podyplomowe to forma edukacji odpowiadająca na potrzeby współczesnego rynku. Ze względu na to, że kierowane są do absolwentów uczelni wyższych, pomijają kształcenie ogólne, pozwalając skupić się na przedmiotach specjalistycznych.

Wyposażą Cię one w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne.

Jakie studia podyplomowe warto wybrać?

Jako regionalny lider rynku w świadczeniu lepszych rozwiązań edukacyjnych dla nauczycieli w ramach studiów podyplomowych polecamy specjalność "Zarządzanie oświatą", gdzie zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze)
 • Etyka zarządzania
 • Finanse szkoły
 • Kierowanie zasobami ludzkimi
 • Kierowanie zmianą
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą
 • Kontrola zarządcza
 • Marketingowe przesłanki zarządzania
 • Nadzór pedagogiczny w szkole
 • Ogólna teoria organizacji i zarządzania
 • Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
 • Placówka oświatowa a środowisko lokalne
 • Praktyka
 • Prawo oświatowe
 • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • Wybrane problemy współczesnej edukacji
 • Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych
 • Zarządzanie jakością

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli wiemy, na czym należy się skupić, by sprawowanie stanowisk kierowniczych w sektorze edukacji przyniosło efekty, dało ogromną satysfakcję oraz zadowalające dochody.

Studia podyplomowe z "Zarządzania oświatą" funkcjonują w naszym Instytucie już od wielu lat, z czego jesteśmy bardzo dumni. Widzimy wciąż rosnące zapotrzebowanie na tę specjalność, co pokazuje, że zajmowanie kierowniczych stanowisk w oświacie wciąż pozostaje atrakcyjne.