​Poznaj Wykładowców ISP (mgr inż. Anna Malarek i mgr inż. Marta Wójtowicz)


Poznaj naszych wspaniałych Wykładowców 👩‍🏫💙 Dziś bardzo zdrowo, z pasją i sercem!


🍎 Wykładowczynie ISP, mgr inż. Anna Malarek absolwentka Technologii Żywności i Dietetyki Klinicznej oraz mgr inż. Marta Wójtowicz absolwentka Technologii Żywności, które połączyła na zawodowej ścieżce nie tylko wieloletnia przyjaźń, ale przede wszystkim pasja do zdrowego odżywiania oraz chęć zmian nawyków żywieniowych Polaków od najmłodszych lat!

Od 2012 roku mgr inż. Anna Malarek prowadzi Gabinet Dietoterapii (www.gabinetdietoterapii.pl), a od 2014 roku mgr inż. Marta Wójtowicz tworzy Kreatora Zdrowia (www.kreatorzdrowia.com). Wspólnie realizują warsztaty i wykłady dietetyczne dla dzieci i dorosłych, gdzie edukują na temat prawidłowego żywienia, zarażając pasją do gotowania. Autorski program praktycznych warsztatów kulinarnych realizowany jest zarówno na potrzeby indywidualnych klientów, jak i również specjalnie dedykowany edukacyjny dla żłobków i przedszkoli, który pomaga m.in. lepiej żywić dzieci w ww. placówkach.

✔ Obie Panie spełniają się również jako Wykładowczynie na Uczelniach, realizując zajęcia z zakresu dietetyki, technologii żywności, promocji zdrowia i pokrewnych.


Studiuj Dietetykę i Psychologię Zdrowia w ISP