​Nowy przedmiot w szkołach - Biznes i zarządzanie

16 lutego 2022

W sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 20 stycznia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ogłosił, że od 1 września 2023 roku do szkół zostanie wprowadzony nowy przedmiot – biznes i zarządzanie. Od 2027 roku można będzie go wybrać jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym na egzaminie maturalnym.

Podczas spotkania w GPW z przedstawicielami biznesu szef MEiN zwrócił uwagę, że w nauczaniu przedsiębiorczości konieczne jest położenie większego nacisku na rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji: – Podstawy przedsiębiorczości weszły do programu nauczania już jakiś czas temu. Za mało jest jednak praktycznych aspektów, które pozwolą młodym ludziom podejmować odpowiedzialne decyzje finansowe.

Tak więc przedmiot biznes i zarządzanie zastąpi obecne podstawy przedsiębiorczości. Planuje się, że dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostanie utrzymany. W podstawie programowej, oprócz wymagań dla poziomu podstawowego, określone zostaną również wymagania dla poziomu rozszerzonego, tak aby chętni uczniowie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z biznesu i zarządzania jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Po raz pierwszy egzamin ten zostanie przeprowadzony w 2027 roku. Wprowadzenie nowego przedmiotu maturalnego jest odpowiedzią na potrzeby i postulaty zgłaszane przez środowiska biznesowe i akademickie, a także Radę Edukacji Finansowej oraz Radę do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Warto dodać, że przedmioty dotyczące zarządzania i biznesu są obecne w międzynarodowym systemie edukacji (IB) oraz w systemach edukacji takich państw jak np. Wielka Brytania (A-Level), gdzie cieszą się dużą popularnością wśród uczniów.

Na poziomie rozszerzonym w ramach nowego przedmiotu, obok zagadnień takich jak finanse osobiste, rynek pracy czy system gospodarczy, szczególny nacisk będzie położony na pracę w grupach, analizowanie praktycznych przykładów doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz rozwijanie kompetencji liderskich. To elementy obecne na każdych studiach biznesowych, w tym w ramach programów typu MBA, których zakres na potrzeby nowego przedmiotu zostanie dopasowany.

Głównym założeniem nowego przedmiotu jest nadanie mu praktycznego wymiaru i dostosowanie zagadnień do oczekiwań rynku pracy oraz potrzeb uczelni. Dlatego MEiN zachęca przedstawicieli biznesu, organizacji branżowych i ekspertów-praktyków do udziału w pracach związanych z przygotowaniem podstawy programowej z nowego przedmiotu.