NOWOŚĆ: Szkolenia w ISP


nowości szkoleniowe w ISP

Szkolenia to doskonały sposób, aby poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć nowe kompetencje lub po prostu odświeżyć wiedzę z danej dziedziny. Dodatkowe umiejętności wpłyną również na naszą wartość jako pracownika na rynku pracy. Czasami szkolenia są wręcz niezbędne, ponieważ warunkuje to bardzo dynamicznie rozwijająca się branża. Doskonaląc, się mamy również większą szansę na awans, podwyżkę czy też rozszerzenie zakresu obowiązków, więc warto, prawda?

Szkolenie „Uczeń ze spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej”

Jest to szkolenie przeznaczone głównie dla nauczycieli, nauczycieli wspomagających asystentów dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę na temat metod i narzędzi użytecznych w procesie edukowania i wspierania dziecka z ASD. Program szkolenia obejmuje taką tematykę jak: wprowadzenie do diagnozy potrzeb ucznia z ASD, użyteczne narzędzia w pracy z dzieckiem z ASD oraz planowanie programu pracy indywidualnej i w grupie. Każdy uczestnik zdobędzie zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach. Szkolenie odbędzie się dnia 21 marca 2018 roku w godzinach 15.00-18.00 w cenie 150 zł. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres [email protected]

Szkolenie „Co każdy powinien wiedzieć o spektrum autyzmu?”

Uczestnicy kursu dowiedzą się, jaka jest specyfika funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu. Ponadto nauczą się, jakie są główne kierunki oddziaływań wspierających. Program szkolenia obejmuje takie bloki jak: spektrum autyzmu, czyli wyjaśnienie podstawowych pojęć, objawy kryterialne, jak osoby ze spektrum autyzmu komunikują się, myślą i odbierają świat, dobra terapia osób ze spektrum autyzmu.

Szkolenie odbędzie się dnia 20 marca 2018 roku w godzinach 15.00-18.00 w cenie 150 zł. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres [email protected] Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa!