Jakie dokumenty są potrzebne do rekrutacji na studia podyplomowe

10 lipca 2019

Masz dość teorii? Stawiasz na praktykę, poszerzając swoje kompetencje i kwalifikacje? Studia podyplomowe to idealne rozwiązanie dla osób, które ukończyły studia licencjackie, magisterskie i inżynierskie. Studia trwają od dwóch do czterech semestrów. Zajęcia odbywają się w wyznaczone weekendy. Zapisz się na studia podyplomowe - rejestracja trwa! Podpowiemy Ci, jakie dokumenty musisz dostarczyć.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Aby rozpocząć studia w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach należy dostarczyć do naszego biura następujące dokumenty:


  • Wypełniony kwestionariusz osobowy - do pobrania w sekretariacie.
  • Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania w sekretariacie.
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
  • 2 zdjęcia legitymacyjne.
  • Kserokopię obu stron dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu).
  • Dowód wpłaty wpisowego (jeśli jest wymagane).
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line lub można ją wypełnić i podpisać w sekretariacie podczas składania dokumentów).

Dokumenty można dostarczyć:

  • za pomocą poczty tradycyjnej (listownie),
  • złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 15 października 2019 r.

Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nieuruchomienia danej specjalności studiów. Uruchomienie danej edycji studiów zależne jest od zgłoszenia się określonej liczby osób.

Studia podyplomowe to inwestycja - czasu i pieniędzy. Jednak inwestycja w siebie to najlepiej przeznaczone pieniądze. Przy dobrym wyborze kierunku, poszerzamy swoje horyzonty, ale również otwieramy sobie nowe drzwi na przyszłość. Jeśli studia sprzyjają rozwojowi kwalifikacji i umiejętności zawodowych, przyszły student może starać się o refundację kosztów związanych z ich podjęciem u pracodawcy.