​Jak motywować uczniów do nauki?


Jedną z rzeczy, którą dobry Nauczyciel powinien robić, jest motywowanie swoich podopiecznych do zgłębiania wiedzy. Każdy z nas wie, jak istotną rolę odgrywa motywacja w procesie kształcenia oraz w życiu zawodowym. Aby zacząć omawiać problem motywowania uczniów do nauki przez Nauczycieli, należy zacząć od zdania sobie pytania: czym tak naprawdę jest motywacja?

Słowo "motywacja" wywodzi się z języka łacińskiego, a dokładniej od "motivus", co oznacza "ruchomy". Dodatkowo, termin ten oznacza również "przyczynę". Wynika z tego, że jeśli posiadamy motyw, jakiś cel, to podejmujemy określone działania - jakąś aktywność, by ten cel osiągnąć.

Rodzajów motywacji jest kilka. Dwie najsłynniejsze to przykład kija i marchewki. Odwieczny spór - czy motywować poprzez działania pozytywne - czyli wspierające, które zachęcają wręcz do dalszego działania, czy może raczej pójść w drugą stronę i wykorzystać przysłowiowy kij?

Należy zdawać sobie sprawę, że motywowanie za pomocą negatywnych przekazów buduje w nas niepokój i lęk. Powszechnie wiadomo, że ludzie nie znoszą najlepiej stresu oraz źle przyswajają wiedzę żyjąc w "poczuciu zagrożenia". Ma to również ogromny wpływ na ich kreatywność, a to wszystko przekłada się na rozwój i wyniki. Sami nie chcemy być poddawani takiej presji, więc czy uczniowie powinny jej doświadczać?

Ludzie naturalnie podążają za tym, co daje im przyjemność. Oddziaływanie na dzieci poprzez przyjazne bodźce sprawia, że zamiast podcinać im skrzydła, karcić i obniżać poczucie własnej wartości, zwiększamy w nich odwagę do dalszego działania. Wyposażamy ich w odwagę, dzięki której nie boją się popełniać błędów. Cała magia motywowania pozytywnego opiera się na tym, że wzmacniamy dodatnie cechy naszych uczniów, dzięki czemu czują się bardziej wartościowi, co wywołuje w nich chęć do dalszego rozwoju.

Czy Nauczyciel powinien mieć to wszystko na względzie zwracając się do swoich uczniów? Oczywiście, że tak. Najczęstszymi błędami, jakie są popełniane to: nakazywanie, stosowanie gróźb, ośmieszanie czy krytykowanie. Wszystko to wpływa na niesamowicie podatną psychikę dziecka, które chce się rozwijać tylko wtedy, gdy czuje się wartościowe.

Jak więc motywować uczniów poprawnie?

Należy rozbudzać zainteresowanie przedmiotem, którego się naucza. Przede wszystkim samemu kochać to, co się robi. Bo to zawsze da się wyczuć. To widać, dzięki czemu łatwiej zarazić innych swoją pasją.

Kolejnym sposobem są ciekawe metody pracy z uczniami. Należy dbać, by lekcje były dobrze zorganizowane. Ważne jest też uczenie dzieci samodzielnego myślenia przez docenianie i nagradzania własnego zdania uczniów. Z tym bardzo mocno wiąże się tolerancja. Nie wolno wyśmiewać, czy oskarżać. Warto też pamiętać o nauce logicznego myślenia przez nauczanie problemowe.

Nauczyciele jako osoby przekazujące wiedzę książkową jak i życiową muszą zdawać sobie sprawę, jak ważny jest sposób motywowania swoich podopiecznych. Odpowiedzialność bowiem jest naprawdę wielka.