Jak dobrze wybrać ofertę studiów podyplomowych

29 maja 2019

usmiechnieta dziewczyna na studiach podyplomowych

Studia podyplomowe to poważna inwestycja, dzięki której chcemy zwiększyć swoje kwalifikacje i kompetencje. Za realizacją tego celu kryją się niemałe wydatki finansowe oraz konieczność poświęcenia sporo naszego cennego czasu. Warto więc dobrze zastanowić się nad wyborem właściwego ośrodka, w którym podejmiemy studia podyplomowe. Na co zwrócić uwagę?

Koszty

Słuchacz powinien wiedzieć czy kwota czesnego za studia podyplomowe podana przez organizatora jest ostateczna, czy też czekają go jeszcze jakieś inne „opłaty manipulacyjne”? Czy uczelnia pobiera dodatkowe opłaty za wydanie zaświadczeń, dyplomu lub materiałów dydaktycznych. Czy istnieje możliwość zapłaty za studia w ratach i czy taka forma płatności wiąże się z wyższą ceną za studia? Warto też wiedzieć, jakie są konsekwencje, gdy zdarzy ci się spóźnić z uiszczeniem raty.

Kadra naukowa

Wykładowcy powinni legitymować się odpowiednim stopniem i dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem dydaktycznym. Informacji o kadrze możesz szukać na stronie internetowej organizatora studiów, a najlepiej zapytaj w sekretariacie o wykładowców interesującego cię kierunku. Równie istotne jest czy kadra naukowa ma doświadczenie praktyczne. W przypadku specjalności związanych np. z pedagogiką warto zapytać czy prowadzący zajęcia pracują w ośrodkach terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych? Taka kadra w większym stopniu gwarantuje, że nabyte przez ciebie umiejętności przydadzą ci się w miejscu pracy i znajdą uznanie u pracodawcy.

Program zajęć

Przeanalizuj proponowany program zajęć. Sprawdź czy zawiera on różnorodne formy – wykłady, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia praktyczne.

Organizacja zajęć

Sprawdź kiedy odbywają się zajęcia. Czy w systemie sobotnio-niedzielnym, czy też w inne dni? W jak dużych grupach się odbywają? Zapytaj, czy istnieje możliwość studiowania poza głównym ośrodkiem organizatora zajęć? Są bowiem placówki, które prowadzą studia na interesującej cię specjalności bliżej twojego miejsca zamieszkania. Wystarczy, że zbierze się odpowiednia liczba chętnych. To wygodne i oszczędne rozwiązanie. W przypadku, kiedy masz napięty grafik lub chcesz studiować dwie specjalności w jednym czasie, możesz zapytać czy uczelnia jest w stanie dostosować plan zajęć do twoich indywidualnych potrzeb. Znaczenie mają też wygodne sale wykładowe, a po kilku godzinach wykładów kawiarenka lub automat z przekąskami i napojami.

Atmosfera

Najważniejsza jest wiedza, umiejętności i dyplom, ale warto zdobywać je bez stresu. Wiele o tym, jaka atmosfera panuje na uczelni dowiesz odwiedzając jej sekretariat. Dostępne godziny otwarcia, fachowa i miła obsługa to wizytówka podyplomówki. Zapytaj w sekretariacie czy słuchacze mogą liczyć na empatię wykładowców. Nie chodzi tu o pobłażliwość w ocenie, ale o możliwość kontaktu (np. e-mailowego) w razie pytań związanych ze studiowanym kierunkiem lub pracą.

(J)

Dr Aneta Pukacz, tyflopedagog - Specjalny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, wykładowca wyższych uczelni, m.in. Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach:

- Zwróciłabym uwagę czy przedmioty ogólne i specjalistyczne wykładane w ramach danej specjalności są zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi, obowiązującymi w polskich uczelniach. Sprawdziłabym wykaz prowadzących zajęcia, ich doświadczenie naukowe i czy są praktykami. Rozpytałabym wśród słuchaczy danej podyplomówki o jakość studiów i atmosferę panującą podczas zajęć i w sekretariacie. Ich rekomendacja jest bardzo cenna. Wreszcie istotna jest baza ośrodka organizującego studia. Chodzi nie tylko o sale i ich wyposażenie, ale także o zaplecze socjalne. W końcu spędzać będziemy jednego dnia wiele godzin na wykładach .

Dr Łukasz Gawor, Politechnika Śląska, Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach:

- Przy wyborze studiów podyplomowych, szczególnie na kierunkach pedagogicznych, bardzo istotne jest aby zajęcia były prowadzone przez praktyków – czyli osoby, które poza stopniami i tytułami naukowymi mają także doświadczenie w pracy na różnych etapach edukacji, nie tylko w szkole wyższej. W przypadku nauk przyrodniczych, takich jak geografia, biologia, fizyka, czy przyroda, ważne jest również realizowanie zajęć w terenie, gdzie o wiele lepiej można poznać i zrozumieć zjawiska i procesy, niż w sali wykładowej.

Dr Aneta Pukacz, tyflopedagog - Specjalny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, wykładowca wyższych uczelni, m.in. Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach:

- Zwróciłabym uwagę czy przedmioty ogólne i specjalistyczne wykładane w ramach danej specjalności są zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi, obowiązującymi w polskich uczelniach. Sprawdziłabym wykaz prowadzących zajęcia, ich doświadczenie naukowe i czy są praktykami. Rozpytałabym wśród słuchaczy danej podyplomówki o jakość studiów i atmosferę panującą podczas zajęć i w sekretariacie. Ich rekomendacja jest bardzo cenna. Wreszcie istotna jest baza ośrodka organizującego studia. Chodzi nie tylko o sale i ich wyposażenie, ale także o zaplecze socjalne. W końcu spędzać będziemy jednego dnia wiele godzin na wykładach.