Integracja sensoryczna - kto może prowadzić?


Integracja sensoryczna na studiach podyplomowych w ISP

Integracja sensoryczna umożliwia dziecku odczuwanie, rozumienie i przyswajanie informacji, jakie każdego dnia odbiera za pomocą swoich zmysłów. Informacje, które docierają do mózgu zostają rozpoznawane i interpretowane na podstawie wcześniejszych doświadczeń. W ten sposób tworzy się reakcja odpowiednia do konkretnej sytuacji, będąca ruchową lub myślową odpowiedzią na wymogi otoczenia. Prawidłowa integracja sensoryczna przekłada się między innymi na rozwój malucha, jego postępy w nauce i samoocenę. Rodzice, którzy obserwują u swojego dziecka jej zaburzenia, często zastanawiają się jak mu pomóc.

Terapia integracji sensorycznej

Odpowiedzią na potrzeby dziecka z zaburzoną integracją sensoryczną jest specjalistyczna terapia. Przeprowadza się ją w specjalnie przystosowanych ośrodkach do pracy z dzieckiem o zaburzeniach przyswajania sygnałów z otoczenia. Zajęcia przebiegają w trybie indywidualnym, a nie w grupowym. Systematyczne uczestnictwo w terapii umożliwia dziecku poprawę pracy zmysłów i polepszenie jego codziennego funkcjonowania.

Określone kwalifikacje

Terapia integracji sensorycznej w ostatnim czasie coraz bardziej zyskuje na popularności. Na rynku nie brakuje także potencjalnych specjalistów, którzy oferują rodzicom swoje usługi z zakresu prowadzenia tejże terapii. Do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej wymagane jest jednak posiadanie określonych kwalifikacji.

Kto może prowadzi terapię?

Terapię prowadzić mogą osoby, które ukończyły wcześniej studia z fizjoterapii, pedagogiki lub psychologii. To jednak nie wystarczy, aby zdobyć uprawnienia do zajmowania się tego rodzaju zajęciami. Od specjalistów wymaga się także ukończenia co najmniej dwustopniowego kursu integracji sensorycznej. Przy wyborze terapeuty często zwraca się uwagę na staż jego pracy i doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii i diagnozowania problemów związanych z integracją sensoryczną.