​Instytut Studiów Podyplomowych wkroczy w nowy rok akademicki z szeroką ofertą kształcenia zdalnego oraz zestawem środków ochronnych na czas pandemii.


Instytut Studiów Podyplomowych wkroczy w nowy rok akademicki z szeroką ofertą kształcenia zdalnego oraz zestawem środków ochronnych na czas pandemii.

Wśród specjalności online zainteresowani znajdą „Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość”, „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”, „Język polski”, „Matematyka”, „Wychowanie do życia w rodzinie”, „Zarządzanie Oświatą” oraz „Zarządzanie zasobami ludzkimi”. Realia ostatnich miesięcy pozwoliły nam wszystkim oswoić się z wymogami pracy zdalnej i zastępowaniem podróży oraz spotkań wideokonferencjami, więc w październiku każdy może rozpocząć nowy rozdział swojego rozwoju zawodowego w domowych pieleszach. Dla słuchaczy zajęć stacjonarnych, ceniących wymianę doświadczeń w gronie nauczycieli-praktyków, Instytut przygotował środki ochrony w postaci dozowników płynów odkażających oraz szyb oddzielających słuchaczy od pracowników sekretariatu. Ponadto miejsca siedzące w każdym z obiektów edukacyjnych są od siebie oddalone o przepisowe dwa metry.


Zobacz specjalności!