Instalacja Sensoryczna CUBE w ISP!


Cube w ISP 2

Niedawno w Instytucie Studiów Podyplomowych mieliśmy okazję zaprosić naszych słuchaczy na niecodzienne doświadczenie. W naszej siedzibie w Tychach pojawiła się Instalacja Sensoryczna CUBE stworzona przez fundację SYNAPSIS. Ekspozycja ta umożliwia przekonanie się, jak postrzegają świat osoby z autyzmem. To wyjątkowe wydarzenie umożliwiło naszym studentom poszerzenie własnej wiedzy i spojrzenie na problem autyzmu z zupełnie nowej perspektywy.

Instalacja Sensoryczna CUBE

Instalacja Sensoryczna CUBE powstała w 2011 r. z inicjatywy Fundacji SYNAPSIS. Ta specjalna ekspozycja jest złożona z 4 specjalnych stanowisk — na każdym z nich zwiedzający mogą poznać utrudnienia w percepcji świata, z którymi mierzą się osoby z chorobami ze spektrum autyzmu. To niezwykle pouczająca lekcja o zrozumieniu, tolerancji i akceptacji, która jest dedykowana nie tylko słuchaczom specjalności pedagogicznych, ale wszystkim osobom funkcjonującym w społeczeństwie. CUBE jest sposobem na doświadczenie tego, jak widzą, słyszą, czują i odbierają rzeczywistość ludzie z autyzmem. Ekspozycja przyciągnęła do nas wielu zwiedzających, którzy z uznaniem wyrażali się na temat jej naukowych i poznawczych zalet.

Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem w ISP

Nasz Instytut od wielu lat jest liderem w kształceniu podyplomowym nauczycieli. Oferujemy wiele specjalności, które przygotowują do pracy w zawodach pedagogicznych i pozwalają uzyskać zupełnie nowe kompetencje i kwalifikacje. Jedną z naszych najpopularniejszych specjalności są studia podyplomowe Pedagogika specjalna — Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera. Oferujemy na niej kompleksowe wykształcenie o charakterze teoretycznym i praktycznym dotyczące pracy z osobami z autyzmem. Specjalność skupiona jest na nauce najefektywniejszych metod pracy, nauczania, diagnozy oraz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera. Każdego roku kształcimy w jej ramach najlepszych specjalistów na Śląsku i nie tylko. W tegorocznej rekrutacji na semestr zimowy specjalność ta zostanie otworzona w każdym mieście, w którym prowadzimy zajęcia.

Zapraszamy na nasze studia podyplomowe wszystkie osoby, które są zainteresowane Pedagogiką specjalną i pracą z osobami z autyzmem. Mamy nadzieję, że już niebawem w naszym Instytucie pojawią się kolejne rozwijające propozycje i wydarzenia dla naszych słuchaczy!