Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 za nami!


Inauguracja Roku Akademickiego 2018-2019 2

W sobotę, 27 października w auli Hotelu „Stara Poczta” odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 naszego Instytutu. Mija już 6 lat odkąd jesteśmy obecni na Śląsku, kształcąc na ponad 70 specjalnościach studiów podyplomowych.

Tegorocznej Inauguracji towarzyszył szereg inspirujących atrakcji. Wśród zaproszonych gości pojawili się założyciel ISP w Tychach Radosław Ciaś, nasi wykładowcy, partnerzy oraz przyszli słuchacze. Uroczystość rozpoczęliśmy mszą św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny odprawioną w intencji kadry i słuchaczy naszego Instytutu. Następnie przenieśliśmy się do auli Hotelu „Stara Poczta”, gdzie właściwą część ceremonii otworzyło wprowadzenie przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego ZDZ im. Orląt Lwowskich w Tychach sztandaru naszej partnerskiej uczelni, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, reprezentowanej przez prorektor ds. ogólnych Aleksandrę Aszkiełowicz i kanclerza Mateusza Widockiego. Wraz z chórem odśpiewaliśmy „Gaude Mater Polonia” oraz hymn narodowy.

W trakcie Inauguracji odbyło się wręczanie statuetek „Najlepszych wykładowców ISP w 2018 r. Otrzymali je: Agnieszka Olej-Ryszkiel, Aneta Pukacz, Ewa Stankowska, Jarosław Caputa, Krzysztof Dłutek, ppłk Leszek Klag, mjr Arkadiusz Bartnik. Gratulacje i słowa uznania odebrał również nasz dyrektor Łukasz Bukowski i kierownik Danuta Słowik. Po tym nasi goście mieli okazję wysłuchać pasjonującego wykładu dr Anety Pułacz pt. „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Adam Mickiewicz. Przekaz wciąż aktualny”. Uroczystość zakończyła się koncertem tria smyczkowego, które wykonało kompozycje Bacha i Brahmsa oraz popularne utwory z muzyki filmowej i nie tylko. Wszyscy goście otrzymali zestaw upominków sygnowanych logiem ISP w Tychach.

Inauguracja Roku Akademickiego jest dla nas dniem szczególnie ważnym. To kolejne otwarcie, nowy początek i impuls do wytężonej pracy, kształcenia i realizacji naszej misji, którą jest nauczanie na najwyższym poziomie. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, naszej kadrze i partnerom za udział w uroczystości.