Dofinansowanie do studiów nawet do 75%!


Fundacja Instytutu Studiów Podyplomowych Za Horyzont uruchomiła program „Potrzebuję – studiuję” , dzięki któremu możesz otrzymać dofinansowanie do studiów nawet do 75%!

Program skierowany jest do nauczycieli, którzy chcą poszerzać swoje kwalifikacje poprzez podjęcie studiów podyplomowych, ale ze względów finansowych nie mają takiej możliwości.
Co trzeba zrobić aby skorzystać z dofinansowania?

1. Zapoznać się z REGULAMINEM

2.Wybrać specjalność z oferty Sprawdź nasze specjalności

3. Wydrukować WNIOSEK

4. Złożyć wypisany WNIOSEK w fundacji (budynek Instytutu przy ulicy Sienkiewicza 1), wysłać listem tradycyjnym lub skan wniosku na adres kontakt@fundacjazahoryzont.pl

Dodatkowe dokumenty (zaświadczenie o zarobkach, życiorys i ewentualne inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową można donieść na ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ, której data ustalana jest telefonicznie).


Więcej informacji na temat dofinansowania uzyskasz tutaj:

tel.: 32 733 63 93
e-mail: potrzebujestudiuje@fundacjazahoryzont.pl

Fundacjazahoryzont.pl