500 zł dla nauczycieli -​ jak otrzymać dofinansowanie na akcesoria do pracy online?

30 listopada 2020

Jesteś nauczycielem zatrudnionym zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej oraz prowadzisz kształcenie na odległość? Teraz możesz otrzymać do 500 zł rządowego dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego lub oprogramowania, który jest potrzebne do prowadzenia nauki zdalnej. Dowiedź się na co możesz przeznaczyć dofinansowanie, jak wygląda procedura rozliczenia zakupów i gdzie pobrać stosowny wniosek.

Premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając 4 listopada br. Kolejne obostrzenia, m.in. przejście klas 1–3 na tryb nauczania zdalnego, zapewnił, że nauczyciele otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 500 zł. 20 listopada MEN podał szczegóły tego pomysłu. Rząd przeznaczył na ten cel ok. 300 mln zł. Zastosowano uproszczoną formę refundacji, tak aby środki jak najszybciej trafiły na konta.

Pieniądze z budżetu państwa MEN przekaże samorządom gminnym i powiatowym, a one wypłacą je nauczycielom. Wniosek wraz z fakturami lub paragonami nauczyciel będzie składał w szkole lub placówce, w której jest zatrudniony. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, wniosek może złożyć dyrektorowi tylko jednej z nich. Ze wsparcia w wysokości do 500 zł będzie można skorzystać tylko raz.

Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br. to do wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada br. nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu.

Następnie dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje listę uprawnionych do dofinansowania nauczycieli odpowiednio do właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub ministra. Zwrot pieniędzy za wydatki nauczyciel otrzyma najpóźniej do końca tego roku. Refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia br.

Jednostronicowy wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania oraz rozporządzenie MEN w sprawie wsparcia nauczycieli można pobrać ze strony internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/rzadowe-wsparcie--...


Co można kupić w ramach 500 zł

W rozporządzeniu MEN określono rodzaj sprzętu, materiałów i oprogramowania, którego zakup w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli będzie podlegał dofinansowaniu (w całości lub częściowo):

– komputer stacjonarny,

– monitor,

– laptop, tablet, w tym tablet graficzny,

– podzespoły komputerowe, w tym: karta graficzna, dysk twardy, pamięć RAM, procesor, płyta – główna, karta dźwiękowa, karta sieciowa, karta wideo, napęd optyczny, zasilacz, obudowa, matryca do laptopa lub monitora,

– kamera internetowa lub wizualizer,

– statyw,

– mikrofon, słuchawki lub zestaw słuchawkowy (mikrofon i słuchawki),

– drukarka, skaner lub urządzenie wielofunkcyjne,

– mysz, klawiatura, ładowarka sieciowa, głośniki, pamięć zewnętrzna, napęd zewnętrzny,

– urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej,

– bateria do komputera przenośnego, akumulator, power bank, zasilacz awaryjny,

– adapter, koncentrator sieciowy,

– cyfrowy mikroskop,

– liniowy rejestrator dźwięku, dyktafon cyfrowy,

– oprogramowanie komputerowe,

– smartfon.

Środki przekazane jednostce samorządu terytorialnego, które nie zostaną w pełni wykorzystane mogą być przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół i placówek. „Zależy nam na tym, aby środki te były w pełni wykorzystane na usprawnienie infrastruktury informatycznej, która później posłuży uczniom” – informuje MEN.

Projekty rozporządzeń MEN poddał konsultacjom społecznym. Ministerstwo otrzymało ponad 1500 opinii od nauczycieli, dyrektorów szkół i samorządowców. Spośród nadesłanych opinii pojawiły się konkretne propozycje poszerzenia katalogu sprzętu, który dodatkowo miałby podlegać refundacji. Wiele głosów od nauczycieli dotyczyło również rozliczenia kosztów zakupów. Samorządy postulowały uproszczenie przekazywania dofinansowania do placówek niepublicznych. Uwagi do projektu rozporządzenia wniosły ponadto związki zawodowe, m.in. Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” oraz ZNP.