5 wskazówek praktyków zdalnego nauczania


5 wskazówek praktyków zdalnego nauczania

Nie wiemy jak będą wyglądały zajęcia po 1 września, niemniej bogatsi o doświadczenia pandemicznego semestru i opinie naszych absolwentów, prezentujemy wybrane praktyczne porady dotyczące zdalnego nauczania:

1. Rozsądnie dobieraj zakres materiału dla uczniów, żeby nie przerósł ich możliwości. Przepracowany i zniechęcony uczeń to w gruncie rzeczy porażka nauczyciela. (Tak - wiemy, co to podstawa programowa, znamy liczbę godzin w dobie a także… efekty permanentnego przepracowania.)

2. Przede wszystkim jakość i atrakcyjność, a nie ilość materiału. Zgromadzenie i przekazanie do wykonania ogromnych ilości nieciekawych ćwiczeń to najprostsza droga do zdemotywowania uczniów. A wtedy obu stronom procesu dydaktycznego będzie znacznie trudniej.

3. "Praca nauczyciela to robota ogrodnika a nie siewcy". Zwracaj uwagę na sygnały zwrotne od uczniów po zadanych do wykonania ćwiczeniach. Czy potwierdzają, że rozumieją treści i wiedzą, czemu służy to, co mają zrobić? Jeśli nie - poświęć wyjaśnianiu tyle czasu, ile będzie konieczne.

4. Informuj dyrekcję szkoły o KAŻDYM problemie z dostępem do internetu, również o tych dotyczących prędkości przesyłania danych. Na własny użytek prowadź taki „rejestr incydentów”, z opisem, datą i godziną każdego z nich. Nauczycielowi nie trzeba tłumaczyć, po co, prawda?

5. Górnolotnie brzmiące, ale ważne: w klasie czy z domu online - cały czas i Ty, i uczniowie stanowicie zespół, który razem pracuje. To komunikacja między Wami jest najważniejsza a nie prędkość odrabiania kolejnych zadań. Warunki są nadzwyczajne, więc bycie człowiekiem jest nadzwyczaj ważne.