Nauki o zarządzaniu

Alfabetycznie rosnąco

W obecnych czasach, gdy powstaje coraz więcej przedsiębiorstw, stowarzyszeń i organizacji, potrzebujemy dynamicznych i sprawnych liderów, którzy zajmą się wprowadzaniem planów strategicznych oraz rozwijaniem biznesu. Właśnie dlatego pośród oferty Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach znajdziesz kierunek Nauki o Zarządzaniu.

Charakterystyka kierunku Nauki o Zarządzaniu

Studia podyplomowe Nauki o Zarządzaniu definiujemy jako kierunek zajmujący się powstawaniem, przemianami oraz kierowaniem organizacji gospodarczych, zarówno prywatnych, jaki należących do sektora publicznego. Studenci i absolwenci Nauk o Zarządzaniu interesują się więc nie tylko przedsiębiorstwami, ale także fundacjami, placówkami oświatowymi oraz instytucjami kultury czy nauki.

Kierunek Nauki o Zarządzaniu łączy w sobie różne rodzaje wiedzy, w tym marketingową oraz ekonomiczną. W czasie nauki zostają podejmowane takie zagadnienia jak rozwój organizacji, zakładanie i dążenie do celów, formułowanie misji, problemy związane z funkcjonowaniem podmiotu czy też zarządzanie zasobami materialnymi i ludzkimi. Studenci skupiają się na konkretnych przypadkach, dzięki czemu zdobywają praktyczną wiedzę i doświadczenie, które mogą wykorzystywać w swojej pracy zawodowej.

Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach oferuje aż 13 specjalności w tym doradztwo zawodowe, e-marketing, PR, negocjacje i mediacje w biznesie czy zarządzanie przedsiębiorstwem.

Dla kogo są studia podyplomowe z Nauk o Zarządzaniu?

Ofertę studiów podyplomowych z Nauk o Zarządzaniu kierujemy do wszystkich absolwentów studiów wyższych na poziomie licencjackim oraz magisterskich. Propozycje specjalności są dobrane tak, by odpowiadały na potrzeby wielu grup pracowników bądź przedsiębiorców. Zapraszamy urzędników, którzy chcą zwiększyć wiedzę na temat funduszy unijnych, osoby prowadzące własne działalności w celu podniesienia kwalifikacji marketingowych czy doradców biznesowych szukających nowych narzędzi i technik do pracy z klientami.

Co zyskasz idąc na studia Nauki o Zarządzaniu?

Absolwenci Nauk o Zarządzaniu potrafią rozpoznawać, opisywać i rozwiązywać problemy organizacji gospodarczych, które pojawiają się na drodze do realizacji celów. Są w stanie z szeregu znanych im narzędzi, wybrać te, które sprawdzą się w konkretnej sytuacji. Podejmują szybkie i racjonalne decyzje w oparciu o dane finansowe i społeczne, a także posiadają umiejętności pracy w zespole, jak i pracy indywidualnej.

Pamiętaj, że studiując Nauki o Zarządzaniu w naszym Instytucie, otrzymujesz gwarancję zajęć wyłącznie w weekendy oraz niezmiennego czesnego przez cały czas studiowania. Zapraszamy do rejestracji!