Zostań przywódcą swojej klasy


Zostań przywódcą swojej klasy studiów podyplomowych

Dzisiaj nauczyciel musi nie tylko wykazywać się wiedzą z zakresu nauczanego przedmiotu, ale także posiadać kompetencje przywódcze, tak by uczniowie chcieli za nim podążać.

To co dzieje się pomiędzy 5 a 20 rokiem życia człowieka, jest kluczowe pod względem posiadanych przez niego kompetencji w dorosłym życiu. Na kompetencje te składają się: wiedza, umiejętności i postawa, kształtowane przede wszystkim poprzez obserwacje otaczającego świata. Natomiast to w jaki sposób postrzegamy otoczenie i siebie samych w największej mierze zależy od tego jaki przekaz wysyłają do nas inni uczestnicy życia społecznego. To właśnie ludzkie zachowania mają największy wpływ na nasz odbiór rzeczywistości. Udowodnione zostało, że informacja której źródłem są inni ludzie bywa dla nas często bardziej wiarygodna niż my sami. Należy zatem pamiętać, że dla ucznia kluczowe będzie obserwowanie i ocenianie innych osób, zarówno uczniów jak i nauczycieli, a to kogo najczęściej obserwuje będzie miało wpływ na to, co będzie w stanie dostrzec w otaczającym go świecie. Nauczycielu świeć zatem przykładem, bądź dla ucznia wzorem, przywódcą na którym może polegać w czasie swojej edukacji.

Najświeższe badania dowodzą, że jedną z 10 kluczowych cech doskonałego przywódcy jest umiejętność jasnego komunikowania swoich oczekiwań. Na ten właśnie aspekt zwróciło uwagę ponad 50% respondentów z grupy 196 liderów działających w 15 krajach, którzy wzięli udział w badaniu - na temat najważniejszych kompetencji przywódczych - przeprowadzonym przez konsultantkę ds. doskonalenia przywództwa dr Sunnie Giles. To właśnie poprzez jasne formułowanie przekazu nauczyciel może stymulować do odkrywania, badania i krytycznego myślenia swoich uczniów. Jasne komunikowanie pozwala również na uniknięcie sytuacji, w której uczeń może poczuć się zaskoczony, i stwarza atmosferę, dzięki której wszyscy będą orientowali się w danej sytuacji. Warto przypomnieć, że jednym z czynników wywołujących opór w ludziach jest poczucie zagrożenia, które budzi w człowieku chęć do walki lub ucieczki. Zatem stworzenie bezpiecznego środowiska do nauki będzie tym, na co nauczyciel-przywódca powinien zwrócić szczególną uwagę. Z perspektywy neurobiologii to właśnie dbałość o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa powinna być priorytetem dla przywódców.

Podsumowując, powinno się zwracać szczególną uwagę, aby komunikować się w otwarty sposób z zamiarem sprawienia, by osoby wchodzące z nami w interakcję czuły się bezpiecznie. Budowanie kontaktu jest bowiem drugim najważniejszym zadaniem przywódcy. Skoncentruj się zatem gdy rozmawiasz, daj do zrozumienia swoim uczniom, że mogą na Ciebie liczyć i uśmiechaj się. Nauczyciel, który zapewnia bezpieczne warunki do podejmowania prób i popełniania błędów, zachęca w ten sposób swoich uczniów do zdobywania przez nich wiedzy.

Elżbieta Kowacka
certyfikowany trener, od 8 lat szkoli w zakresie kompetencji interpersonalnych, wykładowca akademicki, przedsiębiorca i działaczka społeczna.