​XXI Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu

10 października 2022

XXI Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu - Partnera strategicznego Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach.

8 października w Sali Pinottiego Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023. Uroczystość, swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządu wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego, a także przedstawiciele opolskich i wrocławskich uczelni oraz jednostek prowadzących studia podyplomowe.

Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu Hymnu Państwowego, głos zabrał założyciel Uczelni, Kanclerz WSHE w Brzegu Stanisław Widocki, który przedstawił dokonania Uczelni w minionym roku akademickim. Następnie, po uroczystej immatrykulacji studentów I roku, oficjalnego otwarcia roku akademickiego dokonała Rektor Uczelni, Jej Magnificencja prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz. W tym roku ponownie wręczono nagrody Orła WSHE. Kapituła nagrody zdecydowała o przyznaniu ich Dyrektorowi Brzeskiego Centrum Kultury Jackowi Ochmańskiemu, Dyrektor Akademii Języka Angielskiego Perfect dr Marii Leśniak oraz studentce WSHE Pani Nicole Steinherr-Besz.

Uroczystą inaugurację roku akademickiego 2022/2023 tradycyjnie już zakończył wspaniały występ koncert kwartetu smyczkowego Opole Quartet.