Wyzwania, które stoją przed nauczycielem


Wyzwania ktore stoją przed nauczycielem.jpg

Nowe technologie, różnice pokoleniowe, przekształcenia cywilizacyjne… Zmieniająca się rzeczywistość powoduje, że przed nauczycielem stawiane są liczne wyzwania, związane z jak najlepszym przygotowaniem człowieka do życia i pracy. W takim świecie poradzić sobie może tylko elastyczny nauczyciel, który odnajdzie się w środowisku młodych ludzi i kolejnych pokoleń.

Jedno jednak się nie zmieniło - szkoła nadal jest miejscem, które ma edukować i kształcić młodych ludzi. Wciąż jest nastawiona na przekazywanie cennego materiału, który mimo wszystko, posiada luki w zakresie edukacji emocjonalnej i twórczej. Niestety, szkolne realia nie odpowiadają podstawowym wyzwaniom współczesnego świata, a twórcy szkolnych programów zapominają o tym, że od zapamiętywania encyklopedycznych informacji, znacznie ważniejsza jest kreatywność i zdolność logicznego myślenia.

Jakie jest największe wyzwanie edukacji XXI wieku?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i jednoznaczna, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. Łatwiej jest mówić o tym, co było i jest oczywiste. Tradycyjne formy nauczania nie są akceptowane przez uczniów, dlatego nauczyciel wraz z całą oświatą, powinien budować ciekawą szkołę, która zainteresuje ucznia i nie będzie nudna. Przygotowanie młodych do życia i funkcjonowania w warunkach cywilizacji informacji nie powinno polegać już tylko na czytaniu książek z okresu średniowiecza, ale również na stosowaniu nowych technologii.

E-learning

Zmiany społeczno-gospodarcze spowodowane rozwojem nowych technologii, a w szczególności Internetu i technologii mobilnych, powodują konieczność zmiany systemów edukacyjnych. Priorytetem w rozwoju edukacji jest system e-learningowy. Dzięki niemu przekraczana jest bariera czasu i odległości. Chodź nie zastąpi ona form tradycyjnego kształcenia, to bardzo skutecznie ją uzupełni.

Szybko zmieniająca się wokół nas rzeczywistość oraz konieczność podnoszenia kwalifikacji i rozwoju umiejętności, wymusza na nauczycielach jeszcze większą aktywność. O sukcesie współczesnej szkoły decydują przede wszystkim oni, ich sposób przekazywania wiedzy, pasja i kreatywność w poszukiwaniu nowych sposobów edukowania młodzieży.