Regionalna Konferencja „Matematyka na dobry początek roku szkolnego 2018/2019”


Regionalna Konferencja „Matematyka na dobry początek roku szkolnego”

Jak uczyć? Czego uczyć? Jak rozmawiać z uczniami, żeby chcieli słuchać? Jak zachęcać do nauki? Jak rozbudzać ciekawość? Jak pomóc zrozumieć? To tylko część pytań, które zadaję sobie niemalże codziennie i jestem przekonana, że nie tylko ja mam takie dylematy.

Magdalena Glac – Przewodnicząca Bielskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

Na te i inne pytania odpowiedzi poszukują nauczyciele uczestniczący w cyklicznej konferencji „Matematyka na dobry początek roku szkolnego” organizowanej co roku przez Bielski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Jedną z misji Stowarzyszenia, która jest realizowana również w trakcie tej konferencji jest między innymi: inicjowanie i popieranie wszelkich form badania i ulepszania metod i narzędzi nauczania matematyki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się edukacją matematyczną, ułatwianie wymiany informacji i koleżeńskich kontaktów w środowisku nauczycieli, w szczególności tych, którzy uczą matematyki na różnych szczeblach nauczania. Tegoroczna konferencja jest już czternastą, która na stałe się wpisuje do corocznych wrześniowych spotkań nauczycieli matematyki, a od pewnego czasu także nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy pragną uczyć matematyki coraz ciekawiej, lepiej i nowocześniej. Bielska konferencja to nie tylko wykłady, ale cykl praktycznych warsztatów, podczas których można dowiedzieć się jak wykorzystać kostki, karty, gry oraz inne atrybuty na lekcjach matematyki, czy warto stosować kalkulator, jak w czasie lekcji wplatać nowe technologie. Można też porozmawiać o tym, jak budować kreatywność uczniów i jak organizować nauczanie, aby uwzględnić różnice zdolności i zainteresowań naszych uczniów. Przydatne są też wskazówki dotyczące barier poznawczych i emocjonalnych występujących w trakcie rozwiązywania przez uczniów zadań matematycznych. Szczególny, bo nieco sentymentalny charakter miała konferencja organizowana w roku szkolnym 2017/2018, z uwagi na fakt 25 lat istnienia Bielskiego Oddziału SNM. Z tej okazji spotkanie było okazją do wspomnień związanych z działalnością Oddziału od początku jego istnienia, którymi podzielili się prof. dr hab. Henryk Kąkol, Maria Kaczmarzyk, Janina Janica-Piechota, Władysław Mąsior, Maria Szczerbik, Mariola Maryszewska-Kwaśny i Alicja Krzempek. Ogłoszony wtedy został ogólnopolski konkurs „Od 1 do ∞ … czyli jeden wynik w nieskończonej ilości zadań”, polegający na ułożeniu i zilustrowaniu zadania tekstowego, którego rozwiązaniem będzie liczba 25. Efekt był niesamowity, a nagrodzone prace stworzyły wystawę, którą można było oglądać w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. Podczas każdej konferencji organizatorzy starają się zapraszać ciekawe, znane i cenione w „matematycznym świecie” osobowości. Ostatnio wykład inauguracyjny wygłosił Bronisław Pabich, entuzjasta geometrii i jeden z prekursorów wykorzystania programu Cabri w edukacji. Podczas prelekcji poruszył zebranych efektownymi animacjami komputerowymi, umożliwiającymi wyjaśnienie – za pomocą geometrii – różnych zagadnień, m.in. kształtu księżyca w różnych jego fazach oraz jak należy oglądać obraz w muzeum, aby jego perspektywa sprawiała wrażenie naturalnej. Pokazał także, jak rozwiązać równanie kwadratowe za pomocą cyrkla, co to jest mouhefenggai i jak obliczyć objętość kuli po chińsku.

Oto co o tegorocznej konferencji mówi Pani Magdalena Glac – Przewodnicząca Bielskiego Oddziału SNM:

Konferencje organizowane przez SNM dają przede wszystkim przestrzeń do wymiany poglądów, dzielenia się pomysłami i spostrzeżeniami, jak również obawami o jakość edukacji matematycznej. Bardzo cenię sobie to, że w jednym miejscu spotykają się nauczyciele z różnych poziomów edukacyjnych, z różnym doświadczeniem, różnym stażem pracy … ale wspólnym celem — chcą uczyć dobrze, pomysłowo, innowacyjnie i przede wszystkim skutecznie. Dlatego zapraszam na kolejną, już XIV Regionalną Konferencję Bielskiego Oddziału SNM „Matematyka na dobry początek roku szkolnego 2018 / 2019”, która odbędzie się w sobotę 29 września w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej. W programie wiele ciekawych warsztatów, podczas których szukać będziemy odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Jak ciekawie prowadzić lekcje powtórzeniowe?

  • Jak z niczego zrobić ciekawą pomoc dydaktyczną?

  • Jak trafić klockiem w matematykę?

  • Co zrobić, żeby uczeń zwycięsko wychodził z pojedynku z zadaniem tekstowym?

  • Czy matematyki można uczyć w ruchu?
• Jak oswoić termin „diagnoza osiągnięć”?

  • Ile matematyka drzemie w przedsiębiorcy?
• Jak pomóc maturzyście osiągnąć sukces?

  • Czy twórcze myślenie na matematyce w liceum jest możliwe?
• Czy OZOBOTY lubią matematykę?

  • Jak uczyć się i bawić jednocześnie?

Już niebawem na stronie internetowej Oddziału Bielskiego pojawi się szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy.

Źródło:
Strona główna Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: http://www.snm.edu.pl/
Strona główna Bielskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: http://snmbielsko.blogspot.com

dr Agnieszka Heba

konsultant ds. matematyki

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

dr Agnieszka Heba