Przedmiot Dydaktyka zajęć komputerowych


Zajęcia dydaktyczne przy komputerach na studiach podyplomowych

Praca słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Informatyka i zajęcia komputerowe na zestawach LegoWeDo: 158 klockach z silnikiem, czujnikiem ruchu, nachylenia i USB oraz laptopem z oprogramowaniem LegoSoftware, które w prosty, graficzny sposób pozwala wprawić w ruch zbudowane konstrukcje.