Podwyżki dla nauczycieli o… wysokość inflacji

21 sierpnia 2023

Podczas spotkania Rady Dialogu Społecznego w dniu 10 lipca br. odbyła się dyskusja z udziałem przedstawicieli rządu, pracodawców oraz związków zawodowych w sprawie rządowych propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej na rok 2024. Pensje nauczycieli mają wzrosnąć o 6,6%, tj. o poziom prognozowanej inflacji.

Według strony rządowej średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 6,6%, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – 9,7%, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 9,7%, a średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (dotyczy nauczycieli) – 6,6%. To oznacza, że od stycznia 2024 roku wynagrodzenia nauczycieli wzrosną jedynie o poziom inflacji, tj. o 6,6%.


Żenujący wzrost

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego na łamach swojego periodyku „Głos Nauczycielski” skomentowali te propozycje w następujący sposób: „To żenująco niski wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zwłaszcza w kontekście wzrostu płacy minimalnej. Oznaczać to będzie spłaszczenie wynagrodzeń, a wręcz ich obniżenie w stosunku do wzrostu wynagrodzenia minimalnego”. Jak bowiem wskazują związkowcy, strona rządowa przedstawiła jednocześnie propozycje wzrostu minimalnego wynagrodzenia (od stycznia i lipca 2024 roku) o około 20% łącznie.

Przypomnijmy, że minimalne wynagrodzenie brutto w Polsce wzrosło od 1 stycznia 2023 roku z kwoty 3010 zł do wysokości 3490 zł, a od 1 lipca do kwoty 3600 zł. Licząc rok do roku, to wzrost o 19,6%. Według założeń rządu w 2024 roku ta kwota wzrośnie o kolejne 20% – do kwoty 4242 zł w styczniu i 4300 zł od lipca.

Ponadto ZNP przypomniało, że z inicjatywy związku 30 marca br. kluby opozycyjne złożyły w Sejmie projekt dotyczący zmiany ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, który podwyższa o 20% stawki średniego wynagrodzenia nauczycieli od lipca 2023 roku. Nie jest on jednak procedowany.

Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że z powodu wysokiej inflacji wartość wynagrodzenia nauczycieli jest realnie coraz niższa. To z kolei powoduje odejścia z zawodu, także doświadczonych nauczycieli, a w konsekwencji do obniżenia jakości nauczania i braków kadrowych.

W 2023 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki ustaliło, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynosi (wszystkie kwoty brutto):

- nauczyciel początkujący – 3690 zł,

- nauczyciel mianowany – 3890 zł,

- nauczyciel dyplomowany – 4550 zł.

Natomiast minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z pozostałym wykształceniem wynosi:

- nauczyciel początkujący – 3600 zł,

- nauczyciel mianowany – 3700 zł,

- nauczyciel dyplomowany – 3960 zł.

Jednorazowy dodatek

Na początku lipca br. Sejm uchwalił zmiany w ustawach budżetowej i okołobudżetowej. Dzięki temu pracownicy sfery budżetowej dostaną jednorazowe nagrody finansowe. Dla nauczycieli będzie to 1125 zł brutto. To efekt podpisanego 7 czerwca br. porozumienia z NSZZ Solidarność. Porozumienie dotyczyło też możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę (po spełnieniu określonych warunków) dla nauczycieli pracujących w ośrodkach szkolno-wychowawczych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.