Otrzymaliśmy prestiżowy certyfikat SUS 2.0


Certyfikat standard sus 2.0

Instytut Studiów Podyplomowych zdobył prestiżowy certyfikat: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0), którego spełnianie poprzez audyt potwierdziła niezależna organizacja certyfikująca DEKRA Certification. Certyfikat poświadcza nasze wysokie standardy i jakość zarządzania, organizacji, kompetencji oraz realizacji oferty szkoleniowej.

Standard SUS 2.0 został opracowany przez najlepszych ekspertów branżowych, a certyfikatem poświadczającym jego spełnienie może poszczycić się wyłącznie elitarne grono firm i instytucji szkoleniowych.
Numer certyfikatu: DEKRA/SUS/00027.

Zapraszamy na szkolenia w ISP:

  • Co każdy powinien wiedzieć o spektrum autyzmu?
  • Uczeń ze spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej