Nauczyciel - zawód pełen pasji

24 września 2019

Każdy rodzic posyłając swoje dziecko do szkoły liczy na to, że spotka ono na swej drodze Nauczyciela, który poszerzy jego horyzonty, zadba o rozwój i sprawi, że ten młody człowiek zostanie wyposażony w wiedzę zarówno książkową jak i życiową. Na Nauczycielach spoczywa odpowiedzialność za swoich uczniów. Wiemy, że ten zawód to coś więcej niż praca. Aby go wykonywać, potrzebne są ogromne pokłady empatii, zaangażowania i…pasji, przede wszystkim.

Są osoby, które o tym, że w przyszłości zostaną nauczycielem, wiedzą już na początku swojej drogi. Inni odkrywają to powołanie na późniejszym etapie. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku kluczowe jest to, by nie zrezygnować z obranej ścieżki kariery, kiedy napotyka się pierwsze problemy. Praca z dziećmi i młodzieżą wymaga osób, które to "czują". Zaczynają się kształcić i przygotowywać do pracy pedagoga.


Czy da się uczyć bez pasji?

Jako eksperci z zakresu podnoszenia kwalifikacji Nauczycieli, doskonale rozumiemy potrzeby naszych Słuchaczy. Wiemy, że pasja przekazywania wiedzy jest tym magicznym elementem, który pcha ludzi do zostania Nauczycielem...i chcemy o tym mówić głośno.

Wartości, jakie przekazują swoim uczniom Nauczyciele, są często tymi, które zostają z nimi na dłużej. Szkoła ma podnosić kwalifikacje uczniów ale i wzmacniać ich dobre strony oraz wykorzystywać potencjał. Jest to więc bardzo odpowiedzialne zadanie. Nauczyciel ma przed sobą wiele wyzwań, którym musi sprostać. Zagrożeniem może być m.in. wypalenie zawodowe. Aby go uniknąć, niezbędna jest radość z wykonywanej pracy oraz zamiłowanie do dzielenia się wiedzą.

Budowanie relacji

Lata spędzone w szkolnych murach nie znikają z naszej pamięci. Kiedy spotka się na swojej drodze Nauczyciela potrafiącego zrozumieć potrzeby ucznia oraz takiego, który pomaga w wydobyciu jego dobrych cech, wspominamy go na długie lata. Zdarza się, że mali uczniowie już jako młodzi dorośli, wracają do szkolnych murów, by spotkać ponownie swoją ulubioną panią z matematyki czy historii. Relacje, które powstały, utrzymują się przez długie lata. Są ważne i zostają z nami, czasem na zawsze.

Nauczyciel jako wychowawca młodzieży oraz kompetentny pedagog, nie może zapominać o sercu dla ucznia. Musi umieć dostrzec osobę, a nie samą ocenę w dzienniku. Dlatego tak ważna jest empatia i umiejętność oddzielenia wiedzy od charakteru. Osoba, która zajmuje się zawodowo kształceniem młodzieży, powinna odczuwać szczęście w przekazywaniu wiedzy. Praca z dziećmi wymaga radości, miłej aparycji oraz zrozumienia, nie zapominając oczywiście o szacunku, który postawa Nauczyciela powinna w uczniach wzbudzać.

Nauczyciel – zawód pełen pasji

…bo są zawody, które wykonywać można tylko odczuwając powołanie. Zawód Nauczyciel jest jednym z nich.

Doceńmy starania tych ludzi.