Laptopy dla uczniów i bony dla nauczycieli

21 sierpnia 2023

Wraz z początkiem roku szkolnego 2023/2024 uczniowie czwartych klas publicznych i niepublicznych szkół podstawowych otrzymają bezpłatne laptopy, a nauczyciele podstawówek dofinansowanie w wysokości 2,5 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego. To wszystko w ramach ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, podpisanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.


Laptopy dla uczniów


Laptopy dla uczniów czwartych klas co roku będzie kupowało Ministerstwo Cyfryzacji. Następnie sprzęt ma być wręczany rodzicom za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę (gmina lub podmiot niepubliczny) na podstawie umowy przekazującej laptop na własność albo umowy użyczenia (w zależności od preferencji rodziców). Uczniowie otrzymają sprzęt do 30 września, w roku, w którym rozpoczęli naukę w czwartej klasie.

Zgodnie z przepisami ustawy laptop stanowił będzie własność rodziców. Nie można go będzie sprzedać ani podarować komuś innemu w okresie pięciu lat od dnia przyjęcia na własność. Sprzęt ma być oznakowany w sposób, który pozwoli go zidentyfikować w momencie sprzedaży. Jeżeli rodzice odmówią przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem sprzętu będzie organ prowadzący szkołę, który przekaże go uczniowi na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami.


Bony dla nauczycieli


Ustawa zakłada także przekazanie nauczycielom bonu o wartości 2,5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub tzw. laptopa przeglądarkowego (do przeglądania Internetu, bez systemu Windows lub innego).

Pieniądze będzie można wykorzystać do 31 grudnia 2025 roku. Zainteresowani będą mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu. Nauczyciel będzie mógł otrzymać bon na zakup sprzętu raz na 5 lat. Będzie on objęty okresem trwałości. Oznacza to, że przez trzy lata od zakupu nie będzie można go sprzedać. Bonu nie będzie można wymienić na gotówkę.

Wsparcie finansowe będą mogli otrzymać nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni na dzień 30 września 2023 roku. Chodzi o osoby pracujące w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. Szczegółowe określenie grup, którym będzie przysługiwać świadczenie, określi rozporządzenie ministra do spraw informatyzacji.

Ustawa wskazuje jednocześnie, że prawo do bonu nie przysługuje nauczycielowi, który na dzień składania zbiorczego wniosku: pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia, jest zawieszony w pełnieniu obowiązków, przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni, jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

Zakup komputerów jest jedną z inwestycji realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

(J)

źródło: MEiN