Kultywowanie tradycji lokalnych i wartości patriotycznych w przedszkolu

25 stycznia 2024

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego z 14-letnim stażem. Pracując z moimi podopiecznymi, często wracam do kultywowania tradycji i zwyczajów związanych z naszym regionem oraz krzewienia wartości patriotycznych.

W ramach edukacji regionalnej i patriotycznej dzieci z naszego przedszkola biorą udział w spotkaniach z żołnierzami Wojska Polskiego, uczestniczą w wycieczkach do jednostki wojskowej, organizują apele o tematyce związanej z niepodległością kraju (Dzień Niepodległości, święto Konstytucji 3 maja).

Ponadto przedszkolaki uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami regionalnej kultury związanej z naszą miejscowością Bukówiec Górny (w gminie Włoszakowice, w województwie wielkopolskim). Dzieci spotkały się z dudziarzami z zespołu regionalnego, z artystą rzeźbiarzem Jerzym Sowijakiem, twórcą m.in. drewnianych rzeźb monumentalnych w gminie Włoszakowice. Ponadto jego rzeźby zwierząt, głównie ptaków, znalazły się w parku krajobrazowym we Włoszakowicach, który otacza XVIII-wieczny Pałac Sułkowskich. Przedszkolaki przez cały rok biorą także udział w cyklicznych zajęciach z bibliotekarką M. Wąsowicz, aby poszerzać wiedzę regionalną.

Występ wokalno-taneczny przedszkolaków na gminnym jarmarku zorganizowanym jesienią 2023 roku w Bukówcu Górnym oraz uczestnictwo w bożonarodzeniowych jasełkach były kolejnymi przedsięwzięciami sprzyjającymi kultywowaniu tradycji i zwyczajów regionalnych.

To drugie wydarzenie zorganizowano dla rodziców oraz wielu zaproszonych gości z regionu, m.in. wójta, proboszcza i nauczycieli. Dzieci z trzech grup wiekowych zaprezentowały świąteczne zwyczaje: wspólne ubieranie choinki, przygotowywanie potraw świątecznych, dekorowanie stołu wigilijnego, śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem z bliskimi i odwiedziny Bożego Dzieciątka w żłóbeczku. Przedszkolaki występowały z wielkim zaangażowaniem.

Powyższe aktywności są nieocenione, jeśli chodzi o zgłębianie kultury regionalnej, jej specyfiki i oryginalności oraz rozumienie małej ojczyzny. Młody człowiek ma szansę dowiedzieć się, skąd pochodzi, jakie są jego korzenie (również rodzinne). Poznaje lokalną historię i jej bohaterów. Ważne zatem jest przybliżanie tej wiedzy małym dzieciom.


Daria KIĄCA

nauczyciel wychowania przedszkolnego z 14-letnim stażem pracy w zawodzie; pracuje w Przedszkolu nr 2 we Włoszakowicach/oddział Bukówiec Górny (woj. wielkopolskie)