Jak efektywnie uczyć języka angielskiego?

19 lipca 2023

Po co się uczyć języka?

Zanim podjęłam pracę nauczyciela języka angielskiego w Polsce, wyjechałam za granicę, aby osobiście doświadczyć, jak wykorzystać wiedzę w praktyce. Praca w jednej ze szkół językowych w Anglii uświadomiła mi, jak ważne są zajęcia praktyczne, dzięki którym uczeń osiąga swój cel.

W dobie Internetu uczniowie nie muszą wyjeżdżać za granicę, aby doskonalić swoje umiejętności językowe. Doskonale wiedzą, w jakim celu używają języka. Moim postanowieniem było stworzenie uczniom takiego środowiska językowego, które byłoby najbliższe temu naturalnemu. Little Britain, czyli Mała Brytania, to nazwa mojej głównej metody pracy, uaktualnianej z roku na rok z racji rozwoju technologii informacyjnej oraz rosnącego zapotrzebowania stosowania języka w praktyce.

W okresie stażu zawodowego podjęłam szereg innowacyjnych działań edukacyjnych. Na początku były to elementy dramy stosowane na zajęciach (odgrywanie scenek, dialogów). Następnie moi uczniowie brali udział w przedstawieniach anglojęzycznych, festiwalach, targach i innych eventach językowych oraz komunikowali się z nauczycielem w języku angielskim w klasie i poza nią.

Poprzez naukę w kontekście (czyli stosowaniu autentycznych zdań w danej sytuacji) chciałam zoptymalizować tradycyjne przyswajanie słownictwa i gramatyki. Z czasem jednak postęp technologiczny i zainteresowania uczniów poszerzył mój zakres działań dydaktycznych o nawiązanie współpracy międzynarodowej i uczestnictwo uczniów w projektach z udziałem innych szkół w Europie. Tu, jako nauczyciel, byłam zmuszona zejść na dalszy plan. Moją rolą było tylko koordynowanie pracy uczniów, którzy samodzielnie bądź w grupach wykonywali działania we współpracy z innymi uczniami z zagranicy.

Język angielski jako język międzynarodowy w kontekście globalnym

Obserwacja postępów w nauce moich uczniów, ich świadomość wykorzystywania języka w celu porozumiewania się w życiu codziennym popchnęła mnie do zastosowania techniki nauczania w konkretnym celu, w tym przypadku służącym edukacji klimatycznej. Jako nauczyciel szkoły podstawowej przyłączyłam się do jednego z programów Unii Europejskiej Education for Climate, w którym nauczyciele, naukowcy i politycy dzielili się wiedzą dotyczącą między innymi tematyki ekologicznej. Uczniowie, którzy przyłączyli się do programu, wzięli udział w debacie online poświęconej tym zagadnieniom, a następnie wymieniali się pomysłami i doświadczeniami na platformie eTwinning.

Oprócz tego zagadnienia klimatyczne w języku angielskim były poruszane na godzinach wychowawczych. Moi wychowankowie aktywnie brali udział w tworzeniu quizów dla innych uczniów, omawiali globalne zagrożenia w środowisku naturalnym oraz inne problemy współczesnego świata.

Ocena efektywności nauczania języka

W mojej pracy ewaluacja osiągnięć polega na sprawdzeniu umiejętności komunikowania się uczniów nie tylko z nauczycielem, ale również z innymi osobami.

Samodzielność uczniów w posługiwaniu się językiem obcym to aspekt, na który powinno się kłaść bardzo duży nacisk. Oczywiście początkowo nauczyciel pełni rolę inicjatora i osoby, którą się naśladuje, z czasem jednak uczeń samodzielnie, bez pomocy, powinien komunikować się z innymi.

Obserwacja dotycząca efektywności mojej pracy z ostatnich trzech lat potwierdziła wzrost samodzielności uczniów, płynność ich wypowiedzi oraz wzrost pewności siebie w relacjach międzynarodowych. Swoboda w działaniu oraz odchodzenie od tradycyjnego modelu pracy z podręcznikiem potwierdzają większą motywację do nauki i lepsze wyniki.

Jako wykwalifikowany zarówno w Polsce, jak i za granicą nauczyciel języka angielskiego, uczę według standardów międzynarodowych, według których angielski jest uważany za drugi język. W ten sposób buduję w uczniach świadomość nauki języka jako umiejętności potrzebnej w życiu codziennym.

Iwona TOPOREK

nauczyciel języka angielskiego z certyfikatem TESOL w Szkole Podstawowej

im. Komisji Edukacji Narodowej w Rudzie Strawczyńskiej

(gmina Strawczyn, woj. świętokrzyskie)