Asystent osoby niepełnosprawnej – sposób na pomaganie i zarabianie

5 września 2023

Czy wiesz, że możesz zostać asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej? To doskonały sposób na pomaganie innym, zdobycie doświadczenia i dorobienie sobie. Chociaż program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przynosi wiele korzyści osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom, jak i samym asystentom, to wciąż jest mało znany.

Wprawdzie osoby niepełnosprawne dążą do jak największej samodzielności i aktywności życiowej, to jednak czasem zmuszone są do korzystania z pomocy swoich bliskich. Ta pomoc szczególnie potrzebna bywa dzieciom niepełnosprawnym. Z kolei rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych także potrzebują wytchnienia. Właśnie w odpowiedzi na potrzeby jednych i drugich powstał program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Kim jest asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ma za zadanie pomagać osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak wyjście do sklepu, lekarza, na terapię czy do kina, w załatwianiu spraw urzędowych, w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych, w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikacji z otoczeniem.

– To jest ktoś, dzięki komu osoba z niepełnosprawnością może poczuć się bardziej niezależna, może na chwilę „odkleić” się od swojego opiekuna. W przypadku, gdy mamy do czynienia z dzieckiem z niepełnosprawnością, asystent jest ogromną pomocą także dla jego rodzica – mówi Dominika Wiśnik, prezes Fundacji Jesteśmy Ważni, która wspiera rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Dominika Wiśnik zauważa, że zazwyczaj, gdy ktoś słyszy hasło „asystent osoby niepełnosprawnej”, to kojarzy tę funkcję z wymianą pampersów, opatrywaniem odleżyn czy karmieniem papkami.

֪– Tymczasem w większości przypadków jest to zabranie na spacer, poczytanie książki, pomoc w zrobieniu zakupów czy zabawa z dzieckiem, aby jego mama mogła spokojnie ugotować obiad – tłumaczy prezes Fundacji Jesteśmy Ważni.

Kto może zostać asystentem?

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać ktoś, kogo wybierze osoba niepełnosprawna lub jej rodzic/opiekun prawny. Może to być np. znajoma logopeda czy terapeutka. Wówczas konieczne jest złożenie oświadczenia, że wybrana osoba ma odpowiednie przygotowanie, aby pełnić rolę asystenta.

W innym przypadku asystent musi posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowej jako asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka czy fizjoterapeuta, lub posiadać co najmniej sześciomiesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Fundacja Jesteśmy Ważni pomaga w uzyskaniu kwalifikacji do zostania asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej i opiekunem wytchnieniowym.

– Opracowaliśmy kurs online na podstawie przeżyć rodziców dzieci z niepełnosprawnością i rozmów z asystentami, którzy pracują już w tym zawodzie wiele lat. Jest to wiedza, która faktycznie jest przydatna w praktyce, jak np. omówienie kontraktów na asystenta i opiekuna, porady, jak rozmawiać z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością, by niechcący nie sprawić im przykrości; jak stawiać swoje bezpieczne granice, gdy pomagamy innym, by nie wejść w poczucie wypalenia czy bycia wykorzystywanym – wyjaśnia Dominika Wiśnik.

Należy pamiętać, że dodatkowo asystenci świadczący usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia, zanim podpiszą umowę, mają obowiązek dostarczyć opinię psychologiczną o braku przeciwwskazań do pracy z dziećmi, zaświadczenie o niekaralności oraz pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Dla tych, którzy chcą pomagać, ale nie stać ich na wolontariat

Zostanie asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej to sposób na zdobycie doświadczenia, szczególnie dla tych, którzy wiążą swoją zawodową przyszłość z osobami niepełnosprawnymi. To wówczas najlepsze praktyki, jakie można odbyć, bo obserwuje się rodziny z niepełnosprawnością od środka i wtedy chociaż w małej części można zrozumieć, z czym zmagają się one na co dzień – mówi Dominika Wiśnik.

Zostanie asystentem to także okazja na dorobienie sobie. W Polsce średnio asystent osoby niepełnosprawnej, który pracuje w pełnym wymiarze godzin (jak podaje portal mywspieramy.org), może liczyć na zarobki od 3450 zł do 4200 zł brutto.

Jak podkreśla Dominika Wiśnik, największą korzyścią z bycia asystentem jest świadomość, że pomaga się polepszyć jakość życia całej rodziny. – Bo jak już wspominałam, w przypadku gdy pracujemy z dzieckiem z niepełnosprawnością, wspieramy wszystkich członków rodziny, w szczególności rodziców, którzy mają wtedy chwilę oddechu i czas dla siebie.

PW