5 ważnych zasad w nauczaniu online


Szkoła zmieniła się w bardzo szybkim tempie i dosłownie na naszych oczach, bo tego wymagała sytuacja w kraju. Koniecznością było błyskawiczne odnalezienie odpowiedzi na pytanie, co dalej z edukacją? Szkolnictwo spotkało się ze ścianą, w której w jakiś sposób należało wykuć dziurę i zachować ciągłość nauki. Rozwiązaniem okazała się edukacja zdalna, a okres pandemii udowodnił, że możliwe jest czasowe zastąpienie standardowego modelu nauczania metodami e-learningu. Dlatego warto pamiętać o czynnikach, które mogą poprawić jakość nauczania zdalnego. W dzisiejszym artykule chcemy przybliżyć pięć zasad i jednocześnie doradzić, na co należy zwrócić uwagę.


1. Komunikacja z uczniami.

Nauczyciele podczas nauki stacjonarnej wypracowali z uczniami sposoby komunikacji, które sprawdzały się w otoczeniu szkolnych murów. Nie warto z nich rezygnować nawet, jeśli przenieśliśmy się na system nauki zdalnej. W miarę możliwości dobrze jest przełożyć je na wymogi świata online i e-nauczania, odpowiednio dostosowując je przy tym. Na początku ustal wspólne zasady komunikowania się z uczniami, a jako wychowawca pamiętaj o organizowaniu dodatkowego czasu, który zostanie przeznaczony na wspólną dyskusję online oraz indywidualne e-spotkania.


2. Pamiętaj o rodzicach.

Rodzice pośrednio uczestniczą w procesie nauczania swoich dzieci, więc warto zaangażować i informować ich o tym, co się dzieje. Nie należy zapominać, że obecna sytuacja jest nowa dla każdego z nas, więc empatia jest wyjątkowo pożądaną w tych czasach cechą . Rodzice tak, jak i uczniowie mogą potrzebować pomocy czy porady. Podziel się z nimi sposobami na wspieranie ich pociech w procesie edukacji. Informuj ich również regularnie o postępach w nauce dzieci ale także o pojawiających się problemach, które ich dotyczą.


3. Pytaj uczniów i otrzymuj informacje zwrotne.

Pamiętaj, by pytać swoich uczniów o ich spostrzeżenia na temat nauki zdalnej i samopoczucie podczas lekcji. Co im odpowiada w tej formie uczenia, a co nie? Pozwoli Ci to zebrać informację i lepiej zarządzać czasem lekcji oraz zachęcać swoich podopiecznych do aktywności. Stwórz przestrzeń do swobodnej wypowiedzi i dyskusji. Słuchaj, modyfikuj, wdrażaj, aby każdej ze stron uczyło się lepiej.


4. Zwróć uwagę na możliwości technologiczne jakimi dysponują Twoi uczniowie.

Poznając warunki i możliwości technologiczne, jakimi Twoi uczniowie dysponują (na jakim sprzęcie pracują, czy mają ciągły dostęp do Internetu i komputera) jesteś w stanie realnie ocenić, w jakiego rodzaju zajęciach edukacyjnych online będą w stanie brać udział. Rozsądnie rozdysponujesz zadania, które nie będą wykraczać poza możliwości sprzętowe uczniów, lepiej zrozumiesz sytuację w jakiej przychodzi im brać udział w zajęciach, co pozwoli Ci sprawiedliwie ocenić z czego poszczególne zachowania wynikają. Czasem zdarza się, że w domu z jednego komputera musi korzystać trójka rodzeństwa w wieku szkolnym, co rodzi problem i wiele stresu. Warto mieć to na uwadze.


5. Słuchaj i dbaj o atmosferę.

Czas zamknięcia szkół nie jest łatwy. Problemy, które taka sytuacja rodzi, dotykają uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Dlatego tak ważne, szczególnie w tym okresie jest wykazanie się empatią. Zadbaj o to, by atmosfera podczas zajęć była możliwie jak najlepsza. Staraj się mobilizować uczniów do dyskusji oraz współpracy między sobą, dzięki czemu nadal będą budować relacje.