<h1 class='header-inherit'>Sztuka radzenia sobie w sytuacjach stresowych i konfliktowych</h1>

 

Koszt szkolenia:100 zł
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

Sztuka radzenia sobie w sytuacjach stresowych i konfliktowych

PROGRAM SZKOLENIA

PT: SZTUKA RADZENIA SOBIE

W SYTUACJACH STRESOWYCH

 I KONFLIKTOWYCH

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z socjologicznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami sytuacji stresowych i konfliktowych oraz z formami zapobiegania im, łagodzenia, przeciwdziałania i stawiania im czoła… 

Szkolenipolecane jest dla: pracowników wszystkich branż,dyrektorów, nauczycieli,studentów i wszystkich, którzy nie do końca potrafią radzićsobie ze stresem i w sytuacjach konfliktowych.

Czas trwania: 5 h

Każdy uczestnik otrzymuje po zakończeniu szkolenia Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

 

MODUŁY TEMATYCZNE ZAJĘĆ:

1.   Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania sytuacji stresowych i konfliktowych-1 h

2.   Jak pokonać stres i nie przegrać?-warsztaty-1 h

3.   Sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych-warsztaty coachingowe-1,5h

4.   Mediacje, negocjacje, pozytywne wzmacnianie, relaks-od problemu do pomysłu-1 h

5.   Podsumowanie i ewaluacja-0,5 h

Metody pracy: coaching,wykład, pogadanka, warsztaty kreatywne, debata, burza mózgów,drama

 

Narzędzia: 5 prezentacji ppt, laptop, program szkolenia

Koszt szkolenia: 100zł/osobę, w przypadku większej ilości osób z tej samej placówki istnieje możliwość negocjacji ceny.