Negocjacje i mediacje w biznesie

Studia podyplomowe Negocjacje i mediacje w biznesie

Biznes to przede wszystkim praca z ludźmi. Umiejętność komunikowania się z nimi i przekonywania do własnych decyzji, czy punktu widzenia często może zaważyć na powodzeniu różnych przedsięwzięć. Ma to szczególne znaczenie w aspektach takich jak zarządzanie, planowanie i realizowanie strategii, komunikacja z pracownikami, czy rozwiązywanie konfliktów. Osiąganie zamierzonych celów i efektów w tych kwestiach przychodzi znacznie łatwiej, gdy posiada się profesjonalne podejście, doświadczenie i solidną wiedzę merytoryczną. Z tego powodu, każda osoba, która w swojej codziennej pracy zajmuje się rozwiązywaniem trudnych, skomplikowanych sytuacji i budowaniem relacji z ludźmi, powinna inwestować w wykształcenie pod tym względem. To najlepsyz sposób na to aby podniesc swoją skuteczność i efektywność, a co za tym idzie, aby osiągnąć sukces. Jeśli pragniesz rozwinąć swoje kompetencje pod tym względem, Instytut Studiów Podyplomowych przygotował dla Ciebie ofertę studiów podyplomowych na specjalności Negocjacje i mediacje w biznesie, na których nauczysz się:
- jak skutecznie projektować i prowadzić działania mediacyjne i negocjacyjne,
- jak planować i realizować strategie zarządzania podmiotami,
- jak radzić sobie z konfliktami w biznesie i w życiu osobistym,
- jak skutecznie komunikować się z partnerami biznesowymi, pracownikami i różnymi instytucjami.


Adresaci studiów

Proponowane przez nas studia podyplomowe na specjalności Negocjacje i mediacje w biznesie to fantastyczna oferta rozwoju dla:
- przedsiębiorców poszukujących aktualnych modeli rozwiązywania sytuacji trudnych we współczesnym przedsiębiorstwie,
- menedżerów i pracowników firm,
- pracowników różnych szczebli zarządzania, zorientowanych na zawodowy rozwój,
- doradców i konsultantów sfery praktyki gospodarczej,
- mediatorów i negocjatorów,
- osób prowadzących własną działalność gospodarczą,
- osób chcących prowadzić swoją działalność gospodarczą w przyszłości,
- pracowników administracji państwowej i samorządowej,
- osób zaangażowanych w działalność związkową,
- pracowników pomocy społecznej,
- kuratorów sądowych,
- funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej.

Cel studiów
Naszymi najważniejszymi celami na specjalności Negocjacje i mediacje w biznesie są:
- przekazanie wiedzy na temat podstaw zarządzania podmiotami gospodarczymi w warunkach turbulentnego i konfliktogennego otoczenia,
- teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów (w charakterze negocjatorów lub mediatorów) występujących w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych i rodzinnych, w kontaktach handlowych i politycznych,
- przekazanie wiedzy na temat sposobów i strategii komunikacji w negocjacjach,
- zdobycie umiejętności stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych i mediacyjnych, które są podstawą do generowania rozwiązań i prowadzenia skutecznych rozmów,
- zdobycie wiedzy z zakresu prawa, niezbędnej do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów politycznych, społecznych, gospodarczych i rodzinnych,
- wypracowanie umiejętności menedżerskich, sprzyjających realizacji efektywnych strategii, w tym negocjacyjnych,
- rozwinięcie umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania oraz zarządzania własnymi emocjami, radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych.

Korzyści
Jako instytucja z wieloletnim doświadczeniem i niepodważalną renomą w dziedzinie kształcenia podyplomowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, oferujemy Ci pakiet korzyści, w tym:
- naukę pod okiem czołowych wykładowców akademickich,
- spotkania z ekspertami z branży, którzy chętnie podzielą się z Tobą swoim doświadczeniem,
- innowacyjne formy kształcenia takie jak wykłady interaktywne, warsztaty praktyczne, burze mózgów, case study, dyskusje,
- indywidualne podejście do Twoich potrzeb i oczekiwań,
- zoptymalizowany program studiów,
- poszanowanie Twojego czasu i potencjału,
- wielowymiarowe wsparcie Twojej kreatywności.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Nazwa przedmiotu Semestr
w trakcie opracowywania

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr letni 2017/2018 upływa 15 marca 2018

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 15 marca 2018.

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 2 600 zł
 • Koszt semestru - 1 300 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w strefie słuchacza.


Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • Oferta specjalna dla obecnych studentów ISP - kwota każdego semestru dla kolejnej umowy obniżona o 100 zł!

 • Oferta specjalna dla absolwentów ISP - cena każdego semestru spada o 100 zł!

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

Masz konto? Zaloguj się.

Polecamy

Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 4
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 800 zł
Semestrów 2
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3

Rozpocznij studia na wiosnę - rekrutacja na semestr letni trwa!