<h1 class='header-inherit'>Projekty europejskie w edukacji</h1>

 

Koszt szkolenia:60 zł
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

Projekty europejskie w edukacji

PROGRAM SZKOLENIA

PT: PROJEKTY EUROPEJSKIE

W EDUKACJI

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników możliwościami pozyskiwania funduszy dla szkół w ramach projektów europejskich. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zasad aplikowania, tworzenia i pisania projektów dla szkół, zgodnie z najnowszymi wytycznymi. Zapoznają się także z możliwościami brania udziału w Konkursach, ciekawymi projektami dla szkół, dobrymi praktykami realizacji projektów.

Szkolenie polecane jest dla: dyrektorów jednostek, menagerów, rad pedagogicznych, specjalistów od funduszy, pracowników różnych branż, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu zasad tworzenia projektów europejskich dla szkół

Czas trwania: 6 h

Każdy uczestnik otrzymuje po zakończeniu szkolenia Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

 

MODUŁY TEMATYCZNE ZAJĘĆ:

1.   Wprowadzenie do istoty projektów europejskich -0,5 h

2.   Narzędzia wykorzystane przy powstawaniu projektów europejskich dla szkół -0,5 h

3.   Warsztaty praktycznego powstawania projektów- 2h

4.   Projekt-od problemu do pomysłu-1 h

5.   Realizacja procesu komunikacji społecznej projektu-0,5h

6.   Bank pomysłów na projekty europejskie dla szkół-1 h

7.   Podsumowanie i ewaluacja-0,5 h

Metody pracy: wykład, pogadanka, warsztaty, debata, burza mózgów, gra dydaktyczna, drama

 

Narzędzia: 4prezentacje ppt, karty pracy, Generator wniosków aplikacyjnych,  laptop, program szkolenia

Koszt szkolenia: 60zł/osobę, minimalna ilość osób wymaganych do rozpoczęcia szkolenia: od 15 do 25 osób