<h1 class='header-inherit'>Edukacja regionalna</h1>

 

Koszt szkolenia:65 zł
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

Edukacja regionalna

PROGRAM SZKOLENIA

PT: EDUKACJA REGIONALNA

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji w obszarze edukacji regionalnej, a także  wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne do włączania zagadnień edukacji regionalnej do treści nauczania różnych przedmiotów, zgodnie z nową podstawą programową. Ukończenie kursu pomoże we wprowadzaniu zagadnień dotyczących edukacji regionalnej na zajęciach języka polskiego, geografii, historii, wos-u, na godzinach wychowawczych w szkołach, jednostkach kultury, w centrach edukacyjnych.

Opis konkretnych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej, nabywanych przez  uczestnika w trakcie szkolenia

1.Umiejętność posługiwania się  pojęciami z zakresu edukacji regionalnej oraz terminami specjalistycznymi z zakresu edukacji patriotycznej i europejskiej

2.Umiejętność opracowywania i modyfikowania różnorodnych programów edukacji regionalnej

3.Umiejętność wykorzystania w praktyce metod kształtowania u uczniów postaw sprzyjających poszanowaniu tradycji i kultury regionu, narodu oraz innych kultur

4.Umiejętność realizacji w procesie edukacji ścieżek międzykulturowych, regionalnych o charakterze międzyprzedmiotowym

5.Umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z edukacji regionalnej w czasie organizacji uroczystości szkolnych, świąt patrona szkoły

6.Umiejętność wyodrębnienia w procesie dydaktycznym roli obyczajów regionalnych, przysłów, porzekadeł, gwary

7.Umiejętność wykorzystania wiedzy o sztuce ludowej, folklorze, korzeniach europejskiej kultury w procesie edukacyjnym

8.Umiejętność zainteresowania dzieci i młodzieży zagadnieniami: patriotyzmu, małych ojczyzn, kultury i tradycji własnego   regionu

9.Umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie edukacji regionalnej

3.  Formy i  metody realizacji: warsztaty, prezentacje ppt z objaśnieniem, wykłady, mini eventy edukacyjne, gry dydaktyczne i sytuacyjne, zajęcia praktyczne z wykorzystaniem multimediów,  dyskusje, metody burzy mózgów, drama, debaty tematyczne

 

4.  Materiały przekazane uczestnikom: prezentacje ppt, gra dydaktyczna, mapy pamięci, karty pracy, bibliografia przedmiotowa i podmiotowa

 

Szkolenie polecane jest dla: rad pedagogicznych, rodziców, studentów, uczniów, pracowników oświaty, kultury.

Czas trwania: 6 h

Każdy uczestnik otrzymuje po zakończeniu szkolenia Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

 

MODUŁY TEMATYCZNE ZAJĘĆ:

1.   Edukacja regionalna czyli od tożsamości do problematyki regionalnej/obywatelskiej-wprowadzenie -1 h

2.   Cechy charakterystyczne edukacji regionalnej a  obecna podstawa programowa -1 h

3.   Warsztaty metodyczne-,,Edukować i promować-regionalnie” -1,5h

4.   Edukacja regionalna w szkolnych projektach-1,5 h

5.   Konkursy dla uczniów i szkół z edukacji regionalnej-przegląd-0,5 h

6.   Podsumowanie i ewaluacja-0,5 h

Metody pracy: warsztaty coachingowe, eventy psychologiczne,wykład, pogadanka, warsztaty pracy twórczej, debata, burza mózgów, drama

Koszt szkolenia 65zł/osobę, minimalna ilość uczestników do przeprowadzenia szkolenia od15 do 25 osób