<h1 class='header-inherit'>Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych.</h1>
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 3 semestry:3 900 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Cena za 3 semestry: 3 900 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia pedagogiczne oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kariera zawodowa pedagoga jest ściśle uzależniona od podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji. Te powinny odpowiadać na aktualne potrzeby rynku pracy, który wciąż poszerza się o kolejne niszowe dziedziny. Studia podyplomowe to propozycja dla tych, którzy chcą nadążyć za tymi zmianami, a nawet je wyprzedzić. Pomogą Ci znaleźć satysfakcjonujące zajęcie, które nie tylko zapewni Ci atrakcyjne zarobki lecz przede wszystkim przyniesie spełnienie i samorealizację. Poczyń krok w lepszą przyszłość i studiuj oligofrenopedagogikę. Jest to pedagogika osób borykających się z niepełnosprawnością intelektualną, które każdego dnia zmagają się własnymi ograniczeniami kognitywnymi oraz ludzką niewiedzą i nietolerancją. To z tego powodu kierunek ten przeznaczony jest dla osób z wyjątkową wrażliwością, empatią i poczuciem społecznej misji. Twoją pasją jest niesienie pomocy innym? Nasi wykładowcy i specjaliści pomogą Ci rozwinąć twój potencjał, który odpowiednio ukierunkowany otworzy Ci wiele drzwi w życiu zawodowym i nie tylko. Studenci oligofrenopedadogiki to osoby, które nie boją się wyzwań i trudności. Są gotowi na codzienną pracę polegająca na wspomaganiu i wykształcaniu u osób niepełnosprawnych intelektualnie umiejętności współżycia z innymi ludźmi, wykorzystywania czasu wolnego, radzenia sobie z obowiązkami zawodowymi, gospodarowania środkami finansowymi i korzystania z przestrzenii publicznej. Jeśli masz zapał i energię, którą chcesz wykorzystać w pasjonującej pracy, nie marnuj ich i zapisz się na oligofrenopedagogikę.

Adresaci studiów

Jeśli jesteś absolwentem studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym i posiadasz doświadczenie w rewalidacji osób z niepełnosprawnością umysłową, lecz brak Ci profesjonalnego i kompleksowego przygotowania, studia będa dla Ciebie najlepszą drogą do szybkiego i efektywnego nabycia wiedzy w tym zakresie. Są one adresowane również do nauczycieli, którzy pragną rozwinąć umiejętności i podnieść swoje kwalifikacje, które są niezbędne podczas pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością umysłową różnego stopnia. Po ich ukończeniu zyskasz szereg możliwości na rynku pracy, w tym uprawnienia do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego.

Cel studiów

Zostań specjalistą w swojej dziedzinie i świadcz wysokiej jakości usługi w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Ukończenie oligofrenopedadogiki sprawi, że będziesz w stanie skutecznie układać program oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową oraz efektywnie go realizować. Nasza wyspecjalizowana kadra wyposaży Cię w niezbędne do pracy kompetencje praktyczne w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, na różnym poziomie kształcenia (zintegrowanego, blokowego, gimnazjum, szkoły zawodowej). Jako absolwent będziesz mógł także śmiało podjąć się pracy w placówkach oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych oraz w środowisku rodzinnym i społecznym osób niepełnosprawnych umysłowo. Przyswojone w trakcie studiów innowacyjne metody i formy kształcenia w znacznym stopniu ułatwią Ci wpływanie na rozwój psychofizyczny uczniów.

Perspektywy zawodowe

Zdobycie solidnego wykształcenia, ukierunkowanego na umiejętności praktyczne to pierwszy krok w stronę zyskania fantastycznych perspektyw zawodowych. Kierunek oligofrenopedagogika przygotowuje do podjęcia pracy w ogólnodostępnych placówkach oświatowych, szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Decydując się na oligofrenopedagogikę, wybierasz ciekawą i satysfakcjonującą karierę zawodową. To praca pełna wyzwań i celów, których osiągnięcie wymaga wysiłku, poświęcenia i pasji. Odnajdź je w sobie i spełniaj swoje ambicje studijąc razem z nami.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

 • Pedagogika specjalna
 • Oligofrenopedagogika
 • Podstawy psychologii i rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Rewalidacja indywidualna
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
 • Metodyka wychowania w internacie
 • Kształcenie i wychowanie integracyjne
 • Metody pracy w klasie integracyjnej
 • Metody pracy terapeutycznej
 • Warsztaty umiejętności interpersonalnych
 • Hospitacja zajęć w ZRW (Zakładzie Rewalidacyjno-Wychowawczym)
 • Metoda Dobrego Startu
 • Etyka zawodu nauczyciela

Studia trwają 3 semestry.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.