<h1 class='header-inherit'>Pedagogika sztuki studia podyplomowe</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 3 semestry:3 900 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Cena za 3 semestry: 3 900 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia podyplomowe pedagogika sztuki

Kształtowanie wrażliwości estetycznej rozpoczyna się już w pierwszych latach życia dziecka. W tym okresie głównymi nauczycielami są dla dziecka jego rodzice. Jednak z biegiem czasu mały człowiek do pełnego rozwoju potrzebuje coraz więcej bodźców, których opiekunowie najczęściej nie są w stanie dostarczyć. W takiej sytuacji potrzebny staje się pedagog, który posiada umiejętności konieczne do dalszego kształtowania artystycznej wrażliwości dziecka. To właśnie on potrafi dostrzec małego artystę i wspomóc jego rozwój w odpowiedniej dziedzinie i w należyty sposób. Współczesny świat zdaje się spychać działalność artystyczną na margines, zapominając o tym jak wrażenia, doświadczenia estetyczne oddziałują na rozwój psychofizyczny człowieka, ubogacając go i wprowadzając swoistą harmonię.

Adresaci studiów

Adresatami studiów są wszystkie osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne. Serdecznie zapraszamy: nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz animatorów kultury.

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie czynnych zawodowo nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające kształtować i rozwijać wśród dzieci i młodzieży wrażliwość estetyczną. Program studiów został skrupulatnie sporządzony przez ekspertów, w oparciu o literaturę z zakresu: sztuki, psychologii sztuki i twórczości, filozofii sztuki, estetyki oraz pedagogiki sztuki. Absolwenci PEDAGOGIKI SZTUKI posiadają umiejętność pozyskiwania funduszy na kulturę i sztukę dla jednostek, fundacji, szkól, ośrodków nauki i kultury. Znają nowe kierunki w pedagogice sztuki, metodykę nauczania oraz potrafią pracować z uczniami-artystami, innowatorami. Posiadają bogaty warsztat: wiedzą jak poszukiwać talentów, jak wspierać ich rozwój i motywować do wspólnych przedsięwzięć artystycznych.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów pozwoli nauczycielom, pedagogom i psychologom na podjęcie pracy w Domach Kultury, jak również na objęcie stanowisk animatorów kultury oraz opiekunów kół artystycznych i ognisk pracy twórczej. Ponadto każdy absolwent PEDAGOGIKI SZTUKI stanowić będzie cenny nabytek wszelkich instytucji o charakterze edukacyjnym.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

 • Historia kultury i sztuki współczesnej
 • Filozofia sztuki
 • Psychologia sztuki
 • Pedagogika sztuki
 • Integracja sztuki
 • Kompozycja
 • Dydaktyka estetyki
 • Metodyka pracy twórczej z uczniem i studentem
 • Dydaktyka sztuki
 • Trening twórczości i kreatywności
 • Sytuacje wychowawcze w toku nauczania
 • Terapia poprzez sztukę
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kierunki zmian w oświacie
 • Zarządzanie talentami
 • Fundusze europejskie i ich wykorzystanie na rozwój kultury i sztuki
 • Projektowanie dydaktyczne
 • Zarządzanie procesem twórczym
 • Warsztaty artystyczne
 • Sztuka w edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej
 • Diagnozowanie dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie
 • Projekty rozwojowe dla szkół, ośrodków kultury z zakresu kultury i sztuki
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Diagnoza wyników kształcenia

Studia trwają 3 semestry.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.