<h1 class='header-inherit'>Biologia Studia Podyplomowe</h1>
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 3 semestry:3 900 zł
RekrutacjaWpisowe GRATIS
PromocjaWpisowe 0 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 8.05.2017-30.06.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.06.2017 r. jest zwolniony z opłaty wpisowej 200 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Cena za 3 semestry: 3 900 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia podyplomowe biologia

Specjalność BIOLOGIA, przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych, którzy pragną pogłębić i zaktualizować wiedzę w zakresie biologii oraz dla absolwentów studiów magisterskich pokrewnych specjalności (pedagogiki, psychologii, wychowania fizycznego.) chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania biologii jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie biologii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu. 

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry-Łącznie 412 godzin dydaktycznych i praktyki w ilości 60 godzin

Adresaci studiów:

 1. nauczyciele, pedagodzy oraz osoby z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym
 2. absolwenci studiów licencjackich i magisterskich zakresu: pedagogiki, psychologii, wychowania fizycznego i innych.
 3. w uzasadnionych przypadkach o przyjęcie mogą  ubiegać  się  absolwenci innych kierunków studiów.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje i przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu biologia jako drugiego przedmiotu.

Gdzie można podjąć pracę?

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku „Biologia” może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu „Biologia” w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Program studiów

 • Antropogeneza, anatomia i fizjologia człowieka
 • Biochemia
 • Botanika
 • Cytologia i histologia
 • Dydaktyka biologii
 • Edukacja zdrowotna
 • Ekologia
 • Genetyka i biotechnologia z inzynierią genetyczną
 • Mikrobiologia
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Technologia informacyjna w nauczaniu
 • Zajęcia terenowe (warsztaty)
 • Zoologia

Studia trwają 3 semestry.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów

 • Antropogeneza, anatomia i fizjologia człowieka
 • Biochemia
 • Botanika
 • Cytologia i histologia
 • Dydaktyka biologii
 • Edukacja zdrowotna
 • Ekologia
 • Genetyka i biotechnologia z inzynierią genetyczną
 • Mikrobiologia
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Technologia informacyjna w nauczaniu
 • Zajęcia terenowe (warsztaty)
 • Zoologia

Studia trwają 3 semestry.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.