<h1 class='header-inherit'>Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi</h1>
Koszt szkolenia:300 zł
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

— Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

SZKOLENIE: Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi (50 godz.)

Moduły tematyczne:
1. Rozwój zasobów ludzkich w organizacji – 5 godz.
2. Zarządzanie kadrami -10 godz.
3. Komunikacja społeczna-5 godz.
4. Trening interpersonalny- 5 godz.
5. Motywowanie pracowników -5 godz.
6. System wynagradzania pracowników -5 godz.
7. Zarządzanie w sytuacjach kryzysu-5 godz.
8. Kompetencje menadżerskie -5 godz.
9. Humany relations w przedsiębiorstwie -5 godz.

razem: 50 godzin

Beneficjenci szkolenia:
kierownicy jednostek, pracownicy kadr, asystenci dyrektorów, dyrektorzy szkół, pracownicy działów HR, studenci

Cel główny:
Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami kierowania zasobami ludzkimi w firmach, instytucjach. Przygotowanie do kompetentnego moderowania pracy zespołów, do  umiejętnego motywowania pracowników, wpływania na politykę personalną firmy i kształtowania jej wewnętrznego humany relations.

Cele szczegółowe:
Zapoznanie słuchaczy z zasadami skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi.
Powiązanie wykładów z warsztatami i ćwiczeniami praktycznymi, przygotowującymi do samodzielnego wykonywania określonych wytycznych w swoich firmach.
Przeprowadzenie kilku treningów i ćwiczeń grupowych, pokazujących mechanizmy sprawnego kontrolowania pracy ludzkiej i przewodzenia zespołom, kreowania postaw, inicjowania działań jednostek, wspierania w zamierzeniach pracowników.

Plan przebiegu zajęć:
Zgodnie z kolejnością programu, przeplatanie wykładów -ćwiczeniami, warsztatami, treningami.

Korzyści dla uczestników:
Wdrożenie w problematykę zzl, pozyskanie nowych umiejętności, udział w treningach praktycznych, dyplom ukończenia szkolenia

Materiały przekazane uczestnikom:
konspekty treningów, mapy pamięci, kluczowe informacje w wersji prezentacji multimedialnych

Spis literatury:
według preferencji prowadzących bloki tematyczne

Koszt szkolenia: 300zł/osobę, minimalna ilość osób wymaganych do rozpoczęcia szkolenia: od 20 do 30