<h1 class='header-inherit'>„Wychowywać, to kochać i wymagać” warsztaty w zakresie treningu umiejętności wychowawczych</h1>
Koszt warsztatu:400 zł
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

— „Wychowywać, to kochać i wymagać” warsztaty w zakresie treningu umiejętności wychowawczych

  1. Grupa odbiorców: rodzice, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, osoby pracujące na co dzień z dziećmi (wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic szkolnych, środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych) oraz studenci kierunków pedagogicznych z ostatnich lat studiów,

  2. Wymogi uczestnictwa: grupa maksymalnie 15 osób (może być mniejsza – 10-12),

  3. Opis:

Jest to cykl 9-ciu warsztatowych spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców/nauczycieli/wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Zajęciauczą nie tyle „metod”, co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Mają charakter warsztatowy, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą są ćwiczenia i scenki. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Poszczególne spotkania poruszają m.in. tematykę: świadomość własnych celów wychowania, poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka, naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętności stawiania jasnych granic i wyciągania konsekwencji, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, itp.

Program warsztatu obejmuje następujące obszary:

– Relacja rodzic – dziecko, rola autorytetu rodzica,

– Granice w rodzinie: rodzaje granic, jak stawiać i przestrzegać granic,

– Emocje w relacjach rodzinnych – jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami,

– Zamiast karania – wyciąganie konsekwencji,

– Jak zachęcać dziecko do współpracy – rozmowa z dzieckiem,

– Jak rozwiązywać problemy i konflikty,

– Jak zachęcać do samodzielności,

– Jak uwalniać dziecko od grania ról,

– Jak chwalić i zachęcać.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo:

– jak budować prawidłowe relacje rodzic – dziecko. Znaczenie autorytetu rodzica dla dziecka. Budowanie autorytetu

– jak jasno postawić dziecku granice, żeby czuło się bezpiecznie,
– jak wyrażać oczekiwania i ograniczenia tak, aby były przez dziecko respektowane,
– jak pomóc dziecku, aby radziło sobie z własnymi uczuciami,

– jak zamiast karania modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka,

– jak motywować dziecko do współdziałania,

– jak słuchać dziecko, aby nawiązać porozumienie,

– jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty,

– jakie są techniki komunikacyjne i techniki rozwiązywania problemów,

– jak zrezygnować z zaborczości i uzależnienia dziecka od siebie,

– jak rozwijać umiejętność podejmowania decyzji i wspierać proces usamodzielniania się dziecka,

jak sprawić, żeby nasze dziecko uwierzyło w siebie,

 jak uwolnić dzieci od grania narzucanych mu w domu i szkole ról.

– jak znaleźć w dziecku „grudkę złota”.

  1. Organizacja warsztatu:

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi: dyskusje, udział w scenkach, ćwiczenia, praca w grupkach.

Cykl obejmuje 9 spotkań, po 2,5 godziny, co drugi tydzień (piątek po południu od 16.00, soboty lub niedziele).

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie ISP w Tychach, ul. Sienkiewicza 1, lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych (np. szkoła, placówka)

  1.  Koszt warsztatu: cały cykl (9-ciu spotkań) wynosi 2000 zł (w przypadku grupy
    z jednej placówki) lub indywidualnie 400 zł od osoby.

  2. Prowadzący: Joanna Troll

Magister pedagogiki, specjalista z terapii pedagogicznej, krajowy realizator programu „Szkoła dla Rodziców” rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
w Warszawie, krajowy konsultant „Szkoły bez Przemocy”. Pasjonuję się terapią rodzin. Posiadam duże doświadczenie w pracy z rodzicami oraz w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

Aktualnie pracuje jako pedagog szkolny, poza tym byłam zatrudniona w placówce opiekuńczo-wychowawczej jako wychowawca, pracownik socjalny, pełniłam tam również funkcję wicedyrektora.