<h1 class='header-inherit'>Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – jak ją zorganizować?</h1>
Koszt warsztatu:100 zł
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

— Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – jak ją zorganizować?

 1. Grupa odbiorców: dyrektorzy szkół, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, osoby pracujące na co dzień z dziećmi (wychowawcy świetlic szkolnych, środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych) oraz studenci kierunków pedagogicznych z ostatnich lat studiów,

 2. Wymogi uczestnictwa: grupa maksymalnie 30 osób.

 3. Opis:

Szkolenie prowadzone na podstawie nowego rozporządzenia dotyczącego pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 2010r. ma na celu przede wszystkim usystematyzowanie wiedzy odbiorców na temat organizacji pomocy dla uczniów oraz szczegółowe zapoznanie z wymaganą dokumentacją.

Szkolenie składa się z dwóch części:

teoretycznej, na której odbiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z procedurą organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym: zadaniami dyrektora, zadaniami zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obowiązkami szkoły wobec uczniów i rodziców, formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, omówienie trudności w realizacji nowej formuły ppp,

– praktyczną, na której słuchacze zapoznają się z obowiązującą dokumentacją dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Kartą Indywidualnych Potrzeb ucznia, Planem Działań Wspierających, Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym oraz Wielofunkcyjną Oceną Poziomu Funkcjonowania Ucznia oraz samodzielne uzupełnianie dokumentacji na przygotowanych przykładach: uczeń
z ryzyka dysleksji, z trudnościami dydaktycznymi, z Zespołem Aspergera, itp.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:

 • jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole,

 • co powinna zawierać procedura dotycząca ppp,

 • jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej ma zapewnić szkoła,

 • w jaki sposób dokonujemy ewaluacji organizowanej pomocy,

 • jakie dokumenty tworzymy dla jakich uczniów,

 • jak tworzyć dokumenty dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i co powinny zawierać,

 • jakie dostosowywać wymagania edukacyjne dla uczniów.

 1. Organizacja szkolenia:

Część teoretyczna: 2h,

Część praktyczna: 2h.

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie ISP w Tychach, ul. Sienkiewicza 1, lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych (placówce, szkole)

 1. Koszt warsztatu:  100 zł od osoby. W przypadku większej ilości osób istnieje możliwość negocjacji ceny.

 2. Prowadzący: Joanna Troll

Magister pedagogiki, specjalista z terapii pedagogicznej, szkolny koordynator z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Posiadam duże doświadczenie w pracy z rodzicami oraz w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

Aktualnie pracuje jako pedagog szkolny, poza tym byłam zatrudniona w placówce opiekuńczo-wychowawczej jako wychowawca, pracownik socjalny, pełniłam tam również funkcję wicedyrektora.